SAFe® for Architects (ARCH)

Kód kurzu: SAFEARCH

Tento kurz pripravuje System, Solution a Enterprise architektov, aby sa zapojili do celej organizácie ako efektívni lídri. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 6 Architect a získanie certifikácie SAFe® 6 Architect (ARCH).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Trojdňové školenie SAFe for Teams naživo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 6 Architect (ARCH) (SAFe® 5 Architect Exam)
 • Modernú online školiacú platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikace SAFe® 6 Architect po zložení skúšky
2 700 EUR

3 240 EUR s DPH

Najbližší termín od 22.04.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 22.04.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.05.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 23.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 700 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
22.04.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
20.05.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
17.06.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
23.09.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
21.10.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
18.11.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
16.12.2024 Virtuálna 3 dni en 2 700 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 2 700 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

Certifikácia SAFe® 6 Architect je efektívnym lídrom, ktorý dodáva agilnú architektúru, ktorá umožňuje vytvárať obchodnú hodnotu. Medzi kľúčové oblasti kompetencie patrí aplikácia princípov SAFe pre vývoj a údržbu agilnej architektúry, vedenie a podpora riešení Solution Trains and Agile Release Trains, rozšírenie princípov zaisťujúcich nepretržitý tok na veľké systémy systémov a umožnenie lepšieho toku hodnoty.

Tento kurz je určený pre zamestnancov na seniorných pozíciách, ktorí potrebujú porozumieť úlohu System, Solution, and Enterprise architektom v Lean-Agile podnikoch. Kurz je tiež vhodný pre jednotlivcov, ktorí túžia po hlbšom pohľade na to, ako architektúra umožňuje nepretržitý tok hodnôt a ako architekti fungujú v Lean-Agile podniku.

Účastníci môžu zlepšiť spoluprácu vo svojich firmách SAFe® Lean-Agile, keď sa stanú
SAFe 5 architektom. Kurz SAFe® for Architects pripravuje System, Solution, and Enterprise architektov, aby sa v celej organizácii zapojili ako efektívni lídri, ktorí spoločne dodávajú architektonické riešenia.

Počas tohto trojdňového kurzu účastníci preskúmajú role, zodpovednosti a spôsob myslenia agilných architektov a zistia, ako zladiť architektúru s obchodnou hodnotou a zaistiť nepretržitý tok do veľkých systémov a zároveň podporovať vykonávanie programu SAFe.

Účasť na kurze pripraví účastníkov na zloženie skúšky a získanie certifikácie SAFe® 6 Architect (ARCH).

„Školiaci kurz SAFe® ponúkaný spoločnosťou Architecture Center Ltd je poskytovaný na základe zmluvy o partnerskom programe Scaled Agile, Inc. a je v súlade s požiadavkami licenčnej zmluvy Scaled Agile, Inc. Spoločnosť EDU Trainings s.r.o. propaguje tento kurz pre Architecture Center Ltd.”.

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre:

 • System Architekty
 • Solution Architekty
 • Enterprise Architekty
 • Architekty v podporných technických odboroch
 • Technickí manažéri
 • Skúsení vývojári softvéru
 • Produktoví manažeři spolupracující s architekty

Štruktúra kurzu

Aby mohli vykonávať úlohu SAFe® Architect, účastníci by mali byť schopní:

 • Aplikovať princípy SAFe na hľadanie kompromisov medzi funkčnosťou, nákladmi, rizikom a udržateľnosťou
 • Zaistiť, aby bolo možné návrhy implementovať v malých dávkach pomocou modelu priebežnej integrácie/ zavádzania
 • Komunikovať kontext riešenia a zámer agilným tímom
 • Vytvoriť smernice o architektúre a povoľte flexibilitu, ktorá umožní vznikajúcu technológiu
 • Pripraviť architektonickú dráhu tak, aby bola dodávka úspešná
 • Riadiť a podporovať riešenie rizík a problémov, zúčastňovať sa kontroly manažmentu a riešení problémov počas vykonávania zmien
 • Definovať, implementovať a monitorovať zmeny kvality, vrátane CI/CD a DevOps
 • Zabezpečiť, aby technologické rozhodnutia urobené v rámci ART fungovali end-to-end naprieč komponentmi v riešení
 • Zaistiť, aby riešenie bolo v súlade s technologickou stratégiou portfólia

Predpokladané znalosti

Účastníci tohto kurzu by mali byť oboznámení s agilnými princípmi a pred absolvovaním tohto kurzu musia absolvovať aspoň jeden kurz SAFe.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 6 Architect Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe for Teams
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 120 minút (2 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 60
 • Minimálny počet bodov: 45 z 60 (75%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie