Leading SAFe® (SA)

Kód kurzu: SAFESA

Tento kurz vám umožní rozvinúť súbor zručností, po ktorých je celosvetovo dopyt – a umožní vášmu podniku uspieť na konkurenčnom trhu. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 6 Agilist (SA) a získanie certifikácie SAFe® Agilist (SA).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Dvojdňové školenie Leading SAFe naživo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® Agilist (SA)
 • Moderná online školiaca platforma
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 6 Agilist  po zložení skúšky
Best seller
800 EUR

960 EUR s DPH

Najbližší termín od 15.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.09.2024

Garantovaný

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 800 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.07.2024 Virtuálna 2 dni en 800 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 2 dni en 800 EUR Registrovať
G 04.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 2 dni cz/sk 800 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 2 dni en 800 EUR Registrovať
11.11.2024 Virtuálna 2 dni en 800 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en 800 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 800 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

SAFe Agilist (SA) strategicky riadi prijatie, úspech a priebežné zlepšovanie kultúry Lean-Agile v podniku. Agilist pomáha definovať poslanie a víziu organizácie a komunikuje strategické rozhodnutia a potrebu zmeny všetkým zainteresovaným stranám a tímom. SAFe Agilisti motivujú zamestnancov tým, že im pomáhajú rozvíjať ich zručnosti a kariéru spôsobom, ktorý zlepšuje ich schopnosti a zvyšuje ich angažovanosť a záväzok voči poslaniu a vízii podniku.

Počas tohto dvojdňového kurzu sa naučia princípy a postupy Scaled Agile Framework®, ako realizovať a zlepšovať hodnotu podniku prostredníctvom Agile Release Trains a čo to znamená viesť transformáciu Lean-Agile v podnikovom meradle.

Účastníci porozumejú spôsobu myslenia Lean-Agile a tomu, prečo je tak efektívny na dnešnom trhu. Dostanú tiež praktické rady ohľadom podpory agilných tímov a programov, posilnenia portfólia, budovania kontinuálneho zásobovacieho kanála a kultúry DevOps a koordinácie veľkých projektov.

Po kurze budú účastníci pripravení na zloženie skúšky a získanie certifikácie pre SAFe® Agilist (SA).

Cieľová skupina

Tento kurz je určený pre:

 • Vedúcich pracovníkov a lídrov, manažérov, riaditeľov, CIO a viceprezidentov
 • Vývoj, QA a správu infraštruktúry
 • Programových a projektových manažérov
 • Manažment riadenia produktu
 • Portfólio manažérov, PMO a vedúci procesu

Štruktúra kurzu

Aby mohli plniť úlohu SAFe Agilist, mali by byť účastníci schopní:

 • Používať SAFe pre škálovanie Lean a agilného vývoja v podniku
 • Rozpoznať a aplikovať Lean-Agile Mindset a princípy
 • Skúmať a vykonávať hodnoty
 • Rozširovať Lean portfólio
 • Koordinovať vývoj veľkých projektov
 • Vylepšovať Lean-Agile vodcovské schopnosti
 • Podporovať transformáciu v podniku Lean-Agile

Témy školenia:

 1. Predstavenie Scaled Agile Framework (SAFe)
 2. Pochopenie Lean-Agile Mindsetu
 3. Porozumenie SAFe princípom
 4. Nácvik zmien v programe
 5. Skúmanie a vykonávanie hodnôt
 6. Vedenie Lean-Agile Enterprise
 7. Rozšírenie a Lean portfólia
 8. Budovanie veľkých projektov
 9. Súhrn

Training materials sú založené na SAFe® Courseware licensed by Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, ale pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe® 6 Agilist (SA), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Viac ako 5 rokov skúseností s vývojom softvéru, testovaním, obchodnou analýzou, produktovým alebo projektovým riadením
 • Skúsenosti so Scrumom

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 6 Agilist Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe for Teams
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 35 z 45 (77%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie

  Materiály na skúšku

  Skúška je určená na zistenie znalostí a zručností súvisiacich s pracovnou pozíciou. Dôrazne odporúčame účastníkom, aby na prípravu na túto skúšku použili rôzne zdroje, vrátane:

  • Materiály – Materiály kurzu sú základnou súčasťou kurzu a je možné ich stiahnuť z platformy komunity SAFe. Tieto materiály je možné použiť na zopakovanie obsahu, ktorý bol konkrétne prezentovaný počas školenia.
  • Študijná príručka – Táto komplexná príručka podrobne popisuje pracovnú úlohu a všetky informácie súvisiace so skúškou, vrátane podrobného zoznamu čítania. Prístup je dostupný prostredníctvom vzdelávacieho plánu v komunitnej platforme SAFe po dokončení kurzu.
  • Cvičný test – Cvičný test je navrhnutý tak, aby predpovedal úspešnosť certifikačnej skúšky*, a má rovnaký počet otázok, úroveň obtiažnosti a dobu trvania. Je súčasťou výukového plánu v komunitnej platforme SAFe a je možné ho absolvovať neobmedzene mnohokrát zadarmo.
  • *Toto nie je skutočná skúška a jej zloženie nezaručuje úspech pri certifikačnej skúške.
  • Pre vzorové testové otázky – kliknite sem.