SAFe for Government

Kód kurzu: SAFEGOVERN

Tento kurz poskytuje základné princípy a postupy Lean-Agile pre budovanie schopností založených na technológiách vo vládnom kontexte. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Government Practitioner.

Cena kurzu zahrnuje:

 • Dvojdňové školenie SAFe for Government žive online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Government Practitioner (SGP)  (SAFe® 5 Government Practitioner Exam)
 • Modernú online školiacu platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 Government Practitioner po zložení skúšky
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 15.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
12.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
14.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
09.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Konatelia, riaditelia, vedúci pobočiek
 • Manažéri vývoja, inžinierstva, QA, architektúry, prevádzky, podpory
 • Programoví manažéri
 • Projektoví manažéri

Štruktúra kurzu

Aby mohli plniť úlohu SAFe for Government, mali by byť účastníci schopní zvládnuť:

 • Prechod vládnych programov z tradičných modelov vývoja softvéru a systémov na spôsob myslenia, princípy a postupy Lean-Agile a DevOps pomocou SAFe
 • Prispôsobiť technologickú stratégiu, rozpočtovanie a prognózovanie, akvizíciu, dodržiavanie predpisov a procesy správy postupom založeným na toku pomocou novo vznikajúcich vládnych predpisov
 • Usporiadať vládne programy do jedného alebo viacerých Agile Release Trains (ART) a Program Increments (PIs)
 • Preskúmať koordináciu veľkých riešení v prostredí štátnej správy a viacerých dodávateľov
 • Identifikovať a osvojiť si spôsob myslenia a správania lídra, ktoré je nevyhnutné pre úspešnú transformáciu Lean-Agile
 • Postupovať podľa fungujúcich vzorcov implementácií SAFe prispôsobených vládnemu kontextu
 • Zostaviť predbežný náčrt ďalších krokov na začatie a/alebo urýchlenie implementácie SAFe vo vašom podniku

Témy školenia:

 1. Zlepšovanie Lean-Agile
 2. Prijatie spôsobu myslenia Lean-Agile
 3. Pochopenie princípov SAFe
 4. Vytváranie vysoko výkonných agilných tímov a programov
 5. Plánovanie s kadenciou a synchronizáciou
 6. Podpora vykonávania programu
 7. Mapovanie cesty k agility agentúry a programov
 8. Vedenie úspešnej zmeny
 9. Shrnutí

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na kurz sa môžu prihlásiť všetci bez ohľadu na skúsenosti. Dôrazne však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Základné porozumenie Agile Manifesto, SAFe House of Lean a SAFe Principles pomocou predpracovných návrhov.
 • Základné pochopenie celého životného cyklu vládnych technologických programov
 • Registrovaní účastníci dostanú zoznam čítania a videí špecifických pre Agile v štátnej správe, ktoré bude užitočné si pred kurzom prečítať

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky
 • Názov: SAFe® 5 Government Practitioner Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe for Government
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 33 zo 45 (73%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie