SAFe® for Teams (SP)

Kód kurzu: SAFESP

Tento kurz vám umožní vybudovať zručnosti potrebné na to, aby ste sa stali platným členom tímu Agile Release Train (ART) – a naučíte sa, ako efektívne spolupracovať s ostatnými tímami. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 5 Practitioner a stane sa certifikovaným SAFe® 5 Practitioner (SP).

Cena kurzu zahŕňa:

 • Dvojdňové školenie SAFe for Teams naživo online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 5 Practitioner (SP) (SAFe® 5 Practitioner Exam)
 • Modernú online školiacú platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • Certifikácia SAFe® 5 Practitioner po zložení skúšky
Best seller
1 050 EUR

1 260 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Počiatočný dátum: 14.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 18.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.12.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.07.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR
14.08.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
18.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
16.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
13.11.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
11.12.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Scaled Agile Framework (SAFe®) pomáha podnikom riešiť významné výzvy vývoja, dodávania softvéru a systémov podnikovej triedy v čo najkratšom udržateľnom čase. Jedná sa o online, voľne dostupnú znalostnú bázu osvedčených vzorcov pre implementáciu softvéru a systémov Lean-Agile v podnikovom meradle.

SAFe synchronizuje spoluprácu a poskytovanie pre veľký počet agilných tímov. Škálovateľný a konfigurovateľný SAFe umožňuje každej organizácii prispôsobiť ho vlastným obchodným potrebám. Podporuje menšie riešenie pre 50–125 zamestnancov aj zložité systémy, ktoré vyžadujú tisíce ľudí.

Člen agilného tímu Scaled Agile Framework® (SAFe) s certifikáciou SAFe 5 Practitioner (SP), je platným členom tímov, ktorý spoločne disponuje zručnosťami potrebnými na definovanie (vypracovanie a návrhu ich súčasti alebo funkcie). Zostavuje (implementuje ich komponent alebo funkciu) a testuje (testovacie prípady pre overenie ich komponentu alebo funkcie) prírastky hodnoty v krátkom časovom úseku.

Počas tohto dvojdňového kurzu účastníci školenia SAFe® for Teams do hĺbky porozumejú ART, akú prináša hodnotu a čo môžu urobiť pre efektívne plnenie svojej role pomocou Scrumu, Kanbanu a XP.

Naučia sa tiež písať príbehy a rozoberať funkcie, plánovať a vykonávať iterácie a zmeny v programe. Nakoniec sa dozvedia o DevOpse, ako sa efektívne integrovať s ostatnými tímami v programe a čo je potrebné na neustále zlepšovanie.

Účasť na kurze pripraví účasníkov na zloženie skúšky a získanie certifikácie SAFe® 5 Practitioner (SP).

„Školiaci kurz SAFe® ponúkaný spoločnosťou Architecture Center Ltd je poskytovaný na základe zmluvy o partnerskom programe Scaled Agile, Inc. a je v súlade s požiadavkami licenčnej zmluvy Scaled Agile, Inc. Spoločnosť EDU Trainings s.r.o. propaguje tento kurz pre Architecture Center Ltd.”.

Cieľová skupina

Z tohto kurzu budú benefitovať:

 • Členovia tímu, ktorí aplikujú Lean a Agile vo veľkom
 • Všetci členovia Agile Release Train sa pripravujú na jeho spustenie

Štruktúra kurzu

Ciele školenia:

Aby mohli vykonávať úlohu SAFe® Practitioner, účastníci by mali byť schopní:

 • Použiť SAFe pre škálovanie Lean a Agilného vývoja v ich podniku
 • Poznať ich tím a jeho rolu v Agile Release Train
 • Poznať všetky ostatné tímy v Agile Release Train, ich role a závislosti medzi tímami
 • Iterácia plánu
 • Vykonávať iterácie a demonštrovať hodnotu
 • Plánovať zmeny v programe
 • Spolupracovať s ostatnými tímami Agile Release Train

Témy:

 1. Predstavenie Scaled Agile Framework (SAFe)
 2. Budovanie agilného tímu
 3. Plánovanie iterácie
 4. Vykonanie iterácie
 5. Vykonanie zmien v programe
 6. Súhrn

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc..

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, ale pre tých, ktorí majú v úmysle podstúpiť certifikačnú skúšku SAFe® Practitioner (SP), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Znalosť agilných konceptov a princípov
 • Povedomie o Scrume, Kanbane a XP
 • Pracovná znalosť procesov vývoja softvéru a hardvéru

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 5 Practitioner Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup na skúšku: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po ukončení kurzu SAFe for Teams
 • Dlhka skúšky: Účastníci majú 90 minút (1,5 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 45
 • Minimálny počet bodov: 35 z 45 (77%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) je možné vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie