Implementing SAFe

Kód kurzu: IMPSAFFF

Tento kurz pripravuje pracovníkov Lean-Agile na implementáciu a aplikáciu princípov a postupov Scaled Agile Framework (SAFe) ako súčasti podnikovej transformácie Lean-Agile. Účasť na kurze vás pripraví na zloženie skúšky SAFe® 6 Program Consultant a stanete sa certifikovaným SAFe® 6 Program Consultant (SPC).

 • Štvordňové školenie Implementing SAFe žive online vedené skúseným lektorom certifikovaným spoločnosťou Scaled Agile, Inc., poskytovateľom SAFe®
 • Prípravu na zloženie certifikačnej skúšky SAFe® 6 Program Consultant (SPC) certification exam (SAFe® 6 Program Consultant Exam)
 • Modernú online školiacú platformu
 • Materiály licencované spoločnosťou Scaled Agile, Inc. (PDF)
 • Jednoročné členstvo v komunitnej platforme SAFe s prístupom k webinárom, materiálom, prezentáciám s pokynmi a predbežným upozornením na pripravované produkty SAFe
 • Jeden pokus na certifikačnú skúšku
 • Certifikát o absolvovaní kurzu
 • SAFe® 6 Program Consultant po zložení skúšky

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 3 100 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 3 100 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Profesionálne konzultanské služby
 • Lean-Agile Center for Excellence (LACE)
 • Obchodní a technickí manažéri, vedúci, manažéri a riaditelia
 • Portfólio manažéri, pracovníci Project/Program Management Office (PMO)
 • Manažéri vývoja, QA a IT
 • Programoví a projektoví manažéri
 • Manažéri produktov a produktových radov
 • Vedúci procesov a pracovníci správy
 • Enterprise, System a Solution Architekti

Štruktúra kurzu

Aby mohli účastníci vykonávať úlohu konzultanta programu SAFe, mali by byť schopní:

 • Viesť transformáciu Lean-Agile Enterprise
 • Implementovať SAFe
 • Implementovať Lean Portfólio Management
 • Vykonať identifikáciu toku hodnôt
 • Spustiť Agile Release Trains
 • Koordinovať Agile Release Trains a Solution Train
 • Využiť sedem základných kompetencií na dosiahnutie obchodnej agility
 • Vyškoliť manažérov a vedúcich pracovníkov v Leading SAFe
 • Pokračovať v učení a získajte možnosť trénovať ďalšie role v SAFe Enterprise

Témy školenia:

Leading SAFe deň 1 – 2:

 1. Prosperita v digitálnom veku
 2. Ako sa stať Lean-Agile lídrom
 3. Založenie tímu a technická agilita
 4. Vytváranie riešení s Agile Product Delivery
 5. Preskúmanie Lean Portfolio Managementu
 6. Vedenie zmeny
 7. Zhrnutie

Implementing SAFe deň 3 – 4:

 1. Dosiahnutie bodu zvratu
 2. Návrh realizácie
 3. Spustenie Agile Release Train
 4. ART prevedenie
 5. Rozšírenie do portfólia
 6. Zlepšenie obchodnej agility
 7. SPC
 8. Zhrnutie

Školiace materiály sú založené na SAFe® Courseware licencovanom spoločnosťou Scaled Agile, Inc.

Predpokladané znalosti

Na účasť na kurze nie sú žiadne formálne podmienky, avšak pre tých, ktorí majú v úmysle zložiť certifikačnú skúšku SAFe 5 Program Consultant (SPC), však odporúčame nasledujúce predpoklady:

 • Viac ako 5 rokov skúseností s vývojom softvéru, testovaním, obchodnou analýzou, produktovým alebo projektovým riadením
 • Viac ako 3 roky skúseností v Agile prostredí
 • Jedna alebo viac relevantných Agile certifikácií

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Požiadavky na skúšku:
Prvým krokom k tomu, aby ste sa stali certifikovaným profesionálom SAFe®, je účasť na kurze Implementácia SAFe. Je to podmienkou, pretože absolvovaním kurzu získate prístup ku všetkým študijným materiálom a skúške. Upozorňujeme, že účasť na kurze nezaručuje zloženie skúšky.

Predpokladové zručnosti alebo znalosti na skúšku:
K úspešnému zloženiu skúšky dôrazne odporúčame tieto zručnosti a znalosti:

 • Facilitačné zručnosti
 • Classroom management and time management
 • Skúsenosti s Agile: schopnosť učiť Agile princípy triedu pre začiatočníkov
 • Schopnosť komunikovať so všetkými úrovňami organizácie
 • Mať skúsenosti a schopnosti prepojiť obchod s IT
 • Skúsenosti a schopnosť prepojiť sa naprieč obchodnými kontextmi a hovoriť daným jazykom
 • Plynulosť pre efektívnu prácu s procesmi a pracovnými postupmi
 • Emočná inteligencia – pochopenie dopadu rozhodnutí na ľudí, pracovné postupy a podnikanie

Aby boli účastníci spôsobilí na skúšku, musia sa zúčastniť všetkých štyroch dní kurzu.

Detaily skúšky

 • Názov: SAFe® 6 Program Consultant Exam
 • Formát skúšky: výber z viacerých možností (Multiple Choice, Multiple Select)
 • Doručenie skúšky: Web-based(online), closed book(bez použitia materiálov)
 • Prístup ku skúške: Účastníci sa môžu ku skúške dostať v rámci komunitnej platformy SAFe po dokončení kurzu SAFe for Teams
 • Dĺžka skúšky: Účastníci majú 120 minút (2 hodiny) na dokončenie skúšky
 • Počet otázok: 60
 • Minimálny počet bodov: 45 z 60 (75%)
 • Jazyk: Angličtina
 • Cena skúšky: Prvý pokus je súčasťou ceny kurzu, pokiaľ je skúška vykonaná do 30 dní od ukončenia školenia. Každý ďalší pokus je za cenu 50 dolárov.
 • Zásady ďalších pokusov: Druhý pokus (prvý opravný) možno vykonať ihneď po prvom pokuse. Tretí pokus vyžaduje 10-dňové čakanie. Štvrtý pokus vyžaduje 30-dňové čakanie