ISTQB

ISTQB® je popredná globálna certifikačná schéma v oblasti testovania softvéru. Spravujú viac ako 1 milión skúšok a vydal viac ako 750 tisíc certifikácií vo viac ako 130 krajinách. Tu môžete nájsť prípravné kurzy s certifikačnou skúškou pre softvér testermi.

Prehľad kurzov

Foundation

2 kurzy

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) cz/sk en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

Advanced

6 kurzov

ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: Software

Cena od:

1 088 EUR bez DPH

ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH

Exams

8 kurzov

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

160 EUR bez DPH

ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

160 EUR bez DPH

ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

160 EUR bez DPH

ISTQB® Automotive Software Tester (CT-AuT) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

160 EUR bez DPH

ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

160 EUR bez DPH

ISTQB® Test Analyst (CTAL-TA) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

215 EUR bez DPH

ISTQB® Test Manager (CTAL-TM) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

215 EUR bez DPH

ISTQB® Technical Test Analyst (CTAL-TTA) exam en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

215 EUR bez DPH