ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) exam

Kód kurzu: CTFMBEX

Certifikácia ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) poskytuje vhľad do metód, techník a nástrojov, ktoré sa dajú použiť na testovanie mobilných aplikácií. Zahŕňa požadované mobilné projektové aktivity, role, metódy a metodiky.

 

Vaša registrácia termínu skúšky musí byť potvrdená emailom.

160 EUR

192 EUR s DPH

Najbližší termín od 01.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšky

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Miesto konania: Brno

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
01.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
05.08.2024 Brno Prezenčná 1 hodina en 160 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Mobile Application Testing je určená pre odborníkov, ktorí pracujú s mobilnými technológiami. Je tiež pre odborníkov, ktorí plánujú začať s implementáciou mobilných projektov alebo pracujú v spoločnostiach, ktoré to plánujú.

Na získanie tejto certifikácie musia byť účastníci držiteľmi certifikátu Certified Tester Foundation Level.

Štruktúra skúšky

Účastník, ktorý získal certifikáciu „Certified Mobile Application Testing“, by mal byť schopný:

 • Pochopiť obchodné a technologické špecifikácie pre mobilné aplikácie za účelom vytvorenia testovacej stratégie;
 • Identifikovať a pochopiť kľúčové výzvy, riziká a očakávania spojené s testovaním mobilnej aplikácie;
 • Aplikovať testy špecifické pre mobilné aplikácie;
 • Aplikovať bežné typy testov, ako sú tie uvedené v ISTQB® Certified Tester Foundation 2018, v kontexte špecifickom pre mobilné zariadenia;
 • Vykonávať činnosti požadované špeciálne pre testovanie mobilných aplikácií ako súčasť hlavných činností testovacieho procesu ISTQB®;
 • Identifikovať a používať vhodné prostredia a nástroje na testovanie mobilných aplikácií;
 • Pochopiť metódy a nástroje špecifické pre automatizáciu testovania mobilných aplikácií.

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Mobile Application Tester (CT-MAT) EN 60/75 40 40 26
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.