ISTQB® Technical Test Analyst (CTAL-TTA) exam

Kód kurzu: CTALTTAEXM

ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) poskytuje dôkladný úvod do zručností technického testovania, ktoré sú dnes v mnohých organizáciách zásadné. Tieto zručnosti zahŕňajú rizikové testovanie, testovanie white box, statickú a dynamickú analýzu, nefunkčné testovanie a automatizáciu testovania.

 

Vaša registrácia termínu skúšky musí byť potvrdená emailom.

215 EUR

258 EUR s DPH

Najbližší termín od 01.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšky

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Miesto konania: Brno

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 2 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
01.07.2024 Virtuálna 2 hodiny en 215 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 2 hodiny en 215 EUR Registrovať
05.08.2024 Brno Prezenčná 2 hodiny en 215 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 2 hodiny en 215 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 2 hodiny en 215 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Advanced Level Technical Test Analyst je vhodná pre každého, kto sa zaoberá testovaním, aj pre tých, ktorí majú záujem ďalej rozvíjať svoje znalosti testovania softvéru. To zahŕňa ľudí vykonávajúcich činnosti, ako je analýza testov, poradenstvo pri testovaní a vývoj softvéru.

Na získanie tejto certifikácie musia kandidáti vlastniť certifikát Certified Tester Foundation Level a mať dostatočné praktické skúsenosti.

Štruktúra skúšky

Účastník, ktorý získal certifikáciu Advanced Level Technical Test Analyst, by mal byť schopný:

 • Rozpoznať a klasifikovať typické riziká spojené s výkonom, bezpečnosťou, spoľahlivosťou, prenositeľnosťou a udržovateľnosťou softvérových systémov
 • Poskytnúť technické prvky pre plánovanie, návrh a vykonávanie testov na zmiernenie rizík výkonu, bezpečnosti, spoľahlivosti, prenositeľnosti a udržiavateľnosti
 • Vybrať a aplikovať vhodné white box testovacej techniky na zistenie, že testovanie poskytuje zodpovedajúcu úroveň spoľahlivosti
 • Efektívne sa podieľať na preskúmavaní s vývojármi a softvérovými architektmi a využívať znalosti typických nedostatkov v kódovaní
 • Zlepšiť kvalitatívne charakteristiky kódovania pomocou rôznych analytických techník
 • Načrtnúť náklady a prínosy, ktoré možno očakávať od zavedenia konkrétnych typov automatizácie testovania
 • Vybrať vhodné nástroje pre automatizáciu úloh technického testovania
 • Porozumieť technickým problémom a konceptom pri použití automatizácie testovania

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Technical Test Analyst v2019 (CTAL-TTA) EN 120/150 45 78 51
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.