ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Technical Test Analyst

Kód kurzu: CTALTTA

Tento kurz pokrýva štruktúrované a analytické testovacie techniky, technické recenzie a koncepty testovacích nástrojov a automatizácie testovania. Kurz je akreditovaný ISTQB® vo verzii Technical Test Analyst z roku 2019. Kurz dôkladne pripraví účastníkov na certifikačnú skúšku ISTQB.

Toto školenie zahŕňa praktické cvičenia, ktoré zdôrazňujú kľúčové aspekty a pomáhajú účastníkom pochopiť a precvičiť prezentované koncepty a metódy.

900 EUR

1 080 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.06.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.06.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 900 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 900 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.06.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 900 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 900 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

1.časť: Úlohy technického TA v rizikovom testovaní

 • Ako identifikovať, hodnotiť a zmierňovať technické riziká.

2.časť : White-Box testovacej techniky

 • Testovanie príkazov, testovanie rozhodovania, testovanie modifikovaných podmienok/rozhodnutí, testovanie viacerých podmienok, testovanie základnej cesty a testovanie API.
 • Ako vybrať najvhodnejšiu z týchto štrukturálnych testovacích techník

3.časť : Analytické techniky

 • Aplikácia statickej analýzy na detekciu potenciálnych chýb v zabezpečení, udržiavateľnosti a testovateľnosti v kóde.
 • Využitie dynamickej analýzy na zmiernenie rizík v kódovom a softvérovom prostredí

4. časť : Charakteristiky kvality pre technické testovanie

 • Ako navrhnúť ukážkové prípady na vysokej úrovni pre nefunkčné kvalitatívne charakteristiky zabezpečenia, spoľahlivosti, účinnosti výkonu, udržovateľnosti, prenositeľnosti a kompatibility.
 • Ako podporiť test manažéra pri vytváraní testovacích stratégií na zmiernenie identifikovaných rizík.

5. část : Posouzení

 • Jakou může TTA poskytnout hodnotu
 • Použití kontrolních seznamů k identifikaci chyb v kódu a prostředí

6. část : Testovací nástroje a automatizace

 • Zaměřuje se na nástroje a problémy automatizace, které jsou relevantní pro analytiky technických testů.
 • Zahrnuje několik typů nástrojů včetně těch, které se používají pro zjišťování chyb, testování účinnosti výkonu, testování na webu, testování založené na modelu, testování komponent a testování mobilních aplikací.
 • Zvažuje roli TTA při poskytování automatizace testování, různé přístupy, které lze použít, a faktory, které je třeba vzít v úvahu při výběru přístupu.

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť certifikačnú skúšku ISTQB Advanced level, je nutné mať certifikát CTFL a preukázať praktické skúsenosti.

Certifikát CTFL nie je podmienkou pre absolvovanie tohto školenia. Je však nevyhnutné, aby ho účastníci buď získali, alebo aspoň prešli školením Foundation Level akreditovaným ISTQB. Ďalej sa odporúča, aby účastníci mali tiež:

 • aspoň ročné praktické skúsenosti s testovaním softvéru;
 • aspoň teoretické znalosti a pokiaľ možno nejaké praktické skúsenosti so základným programovaním.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Technical Test Analyst v2019 (CTAL-TTA) EN 120/150 45 76 49
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

Garantovaný

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

ISTQB CT Foundation Level – Mobile Application Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Foundation Level Automotive Software Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Analyst en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Manager en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH