ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM)

Kód kurzu: CTALTM

Tento kurz pomáha pochopiť hlavné problémy správy testovania nad rámec ISTQB. Základná úroveň, ktorá účastníkom poskytuje znalosti a zručnosti potrebné na certifikáciu ISTQB® Certified Tester Advanced Level (CTAL) Test Manager.
Kurz sa zameriava na zručnosti požadované pre softvér a správu testovania v rôznych kontextoch životného cyklu a projektov. Toto školenie tiež zahŕňa cvičenia a praktické skúšobné otázky, ktoré zahŕňajú kľúčové poznatky a pomáhajú účastníkom zlepšiť ich znalosti a tiež ich pripraviť na certifikačnú skúšku.

Skúška nie je zahrnutá v cene školenia.

1 416 EUR

1 699 EUR s DPH

Najbližší termín od 02.09.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 02.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 416 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 5 dní

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 416 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
02.09.2024 Virtuálna 5 dní en 1 416 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 5 dní en/cz 1 416 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

1.časť : Proces testovania

 • Aktivity test manažéra v rámci testovacieho procesu sú pokryté s dôrazom na úlohy plánovania, monitorovania a kontroly testov.
 • Realizácia retrospektívy projektu za účelom overenia procesov a objavenia oblastí na zlepšenie.

2.časť : Správa testovania

 • Vysvetľuje, ako správne definovať úlohy správy testov podľa kontextu projektu a ako prispôsobiť testovacie aktivity používanému životnému cyklu softvéru.
 • Vyhodnotenie rôznych typov testovacích dokumentov a ich taká úprava, aby spĺňali všetky kritériá projektu a organizácie.

3.časť : Posúdenie

 • Hlavným cieľom je definovať vhodný plán preskúmania a nastaviť ho tak, aby sa dosiahli najlepšie výsledky.
 • Účastníci sa naučia, ako používať metriky na optimalizáciu výsledkov a na zistenie návratnosti investícií.

4. časť : Správa porúch

 • Táto téma vysvetľuje, ako nastaviť životný cyklus porúch prispôsobený životnému cyklu používaného softvéru a tiež, ako analyzovať hlásenie porúch za účelom vyhodnotenia schopnosti procesov testovania a vývoja softvéru.

5. časť : Zlepšenie testovacieho procesu

 • Popisuje všeobecné kroky pre vykonávanie štandardnej iniciatívy na zlepšenie procesu testovania a ako vytvoriť plán zlepšenia testovania
 • Porovnáva charakteristiky štyroch populárnych modelov zlepšovania testovacích procesov.

6. časť : Testovacie nástroje a automatizácia

 • Ako plánovať a implementovať rôzne typy nástrojov (vrátane open-source a nástrojov vytvorených na mieru) s ohľadom na všetky výhody a nevýhody.

7. časť : Zloženie tímu

 • Ako posúdiť rozsah zručností požadovaných pre testovací tím, a definovať plán rastu pre rozvoj zručností.
 • Zahŕňa motiváciu tímu a komunikačné zručnosti

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť certifikačnú skúšku ISTQB Advanced level, je nutné mať certifikát CTFL a preukázať praktické skúsenosti.

Certifikát CTFL nie je podmienkou pre absolvovanie tohto školenia. Je však nevyhnutné, aby ho účastníci buď získali, alebo aspoň prešli školením Foundation Level akreditovaným ISTQB. Ďalej sa odporúča, aby účastníci mali tiež aspoň dvojročné praktické skúsenosti s testovaním softvéru.

Kurz ISTQB CTAL-TM je realizovaný akreditovaným poskytovateľom, uvedeným na https://partner.istqb.org/istqb-partners/find-a-partner.html

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) cz/sk en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

Garantovaný

Best seller

ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH