ISTQB® Test Manager (CTAL-TM) exam

Kód kurzu: TMCTALEXM

Certifikácia ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) poskytuje znalosti a kompetencie na prevzatie zodpovednosti za riadenie všetkých testovacích aktivít v priebehu cyklu vývoja softvéru. Zahŕňa všetko od toho, ako navrhnúť vhodný testovací prístup pre projekt na základe organizačnej testovacej stratégie až po vybudovanie testovacieho tímu alebo testovanie kompetencií na dokončenie nevyhnutného testovania.

 

Vaša registrácia termínu skúšky musí byť potvrdená emailom.

215 EUR

258 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšky

Počiatočný dátum: 05.06.2024

Miesto konania: Košice

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Miesto konania: Brno

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 3 hodiny

Jazyk: en

Cena bez DPH: 215 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.06.2024 Košice Prezenčná 1 hodina en 215 EUR Registrovať
06.06.2024 Virtuálna 1 hodina en 215 EUR Registrovať
20.06.2024 Virtuálna 1 hodina en 215 EUR Registrovať
01.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 215 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 215 EUR Registrovať
05.08.2024 Brno Prezenčná 1 hodina en 215 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 1 hodina en 215 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 3 hodiny en 215 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Advanced Level Test Manager je zameraná na ľudí, ktorí chcú ďalej rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti správy testov.

Na získanie tejto certifikácie musia kandidáti vlastniť certifikát Certified Tester Foundation Level a mať dostatočné praktické skúsenosti.

Štruktúra skúšky

Účastník, ktorý získal certifikáciu Certified Tester Advanced Level Test Manager, by mal byť schopný:

 • Spravovať testovací projekt, ktorý implementuje ciele a testovacie procesy
 • Organizovať a viesť porady pre identifikáciu a analýzu rizík a využívať výsledky týchto porád pre odhady testovania, plánovania, monitorovania a kontroly
 • Vytvárať a implementovať testovacie plány v súlade s organizačnými zásadami a stratégiami testovania
 • Monitorovať a kontrolovať testovacie aktivity
 • Vyhodnotiť a oznámiť stav testovania zúčastneným stranám projektu
 • Identifikovať nedostatky v zručnostiach a zdrojoch v ich testovacom tíme a podieľať sa na získavaní adekvátnych zdrojov
 • Identifikovať a naplánovať potrebný rozvoj zručností v rámci svojho testovacieho tímu
 • Navrhnúť prípad pre testovacie činnosti, ktorý načrtáva očakávané náklady a výnosy
 • Zaistiť správnu komunikáciu v rámci testovacieho tímu as ostatnými stranami projektu
 • Podieľať sa na iniciatívach zlepšovania testovacích procesov a viesť ich

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.