ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT)

Kód kurzu: CATE

Certifikácia ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) poskytuje kľúčové zručnosti nevyhnutné k úspešnému prispeniu k agilnému projektu. CTFL-AT pokrýva agilné testovanie v súlade s princípmi vývoja agilného softvéru.
Tester na agilnom projekte bude fungovať inak ako na tradičnom projekte. Testeri musia rozumieť hodnotám a princípom, ktoré sú základom agilných projektov, a tomu, ako sú testeri neoddeliteľnou súčasťou prístupu celého tímu spoločne s vývojármi a obchodnými zástupcami.

Skúška nie je zahrnutá v cene kurzu.

615 EUR

738 EUR s DPH

Najbližší termín od 13.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 13.06.2024

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 615 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 615 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
13.06.2024 Praha Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 615 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 615 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Účastník, ktorý úspešne zvládol certifikáciu základnej úrovne, by mal byť schopný:
 • Spolupracovať v agilnom tíme, ktorý je oboznámený s princípmi a základnými postupmi vývoja agilného softvéru
 • Prispôsobiť existujúce testovacie skúsenosti a znalosti agilným hodnotám a princípom
 • Podporiť agilný tím pri plánovaní aktivít súvisiacich s testovaním
 • Aplikovať príslušné metódy a techniky pre testovanie v agilnom projekte
 • Asistovať agilnému tímu v činnostiach automatizácie testovania
 • Asistovať obchodným partnerom pri definovaní zrozumiteľných a testovateľných užívateľských požiadaviek a kritérií
 • Zdieľať informácie s ostatnými členmi tímu pomocou efektívnych komunikačných štýlov a kanálov

Cieľová skupina

Certifikácia Foundation Level Agile Tester je určená pre odborníkov, ktorí pracujú v agilných prostrediach. Je tiež pre profesionálov, ktorí plánujú v blízkej budúcnosti začať s implementáciou agilných metód alebo pracujú v organizáciách, ktoré to plánujú.

 

Štruktúra kurzu

Agilný vývoj softvéru

 • Základy agilného vývoja softvéru, aspekty agilných prístupov, prístup celého tímu

Princípy, postupy a procesy agilného testovania

 • Rozdiely medzi testovaním v tradičnom a agilnom prístupe, sledovanie stavu a reportovania v agilných projektoch, role a zručnosti agilného testera

Agilné testovacie metódy, techniky a nástroje

 • Agilné plánovanie
 • Priebežná integrácia
 • Agilné testovacie metódy – vývoj riadený akceptačným testom, testovacou pyramídou a testovacími kvadrantami
 • Riziká kvality v agilnom prostredí
 • Odhadovanie testovacieho úsilia v agilných projektoch – Poker Planning
 • Testovacie techniky v agilných projektoch – Prieskumné testovanie, automatizácia testovania a definovanie akceptačných kritérií
 • Nástroje v agilných projektoch

Kurz ISTQB CTFL-AT je realizovaný akreditovaným poskytovateľom ISTQB, uvedeným na https://partner.istqb.org/istqb-partners/find-a-partner.html

 

Certifikácie

Aby boli účastníci spôsobilí absolvovať certifikačnú skúšku Agile Tester Foundation, musia najskôr vlastniť certifikát ISTQB® Foundation.

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžky skúšky Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Agile Tester (CTFL-AT) EN, CZ 60/75 minut 40 40 26
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) cz/sk en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH

ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH