ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Analyst

Kód kurzu: CTALTA

Tento kurz je akreditovaný ISTQB a zaoberá sa verziou Advanced Level Test Analyst z roku 2019. Kurz dôkladne pripraví účastníkov na certifikačnú skúšku ISTQB.

Toto školenie zahŕňa praktické cvičenia, ktoré zdôrazňujú kľúčové aspekty a pomáhajú účastníkom pochopiť a precvičiť prezentované koncepty a metódy.

1 178 EUR

1 414 EUR s DPH

Najbližší termín od 25.10.2023

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 25.10.2023

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 178 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 178 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
25.10.2023 Virtuálna 3 dni en/cz 1 178 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 178 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

1. časť : Úlohy testovacieho analytika v procese testovania

 • Ako štandardný testovací proces, jeho hlavné činnosti a pracovné produkty môžu a musia byť prispôsobené kontextu rôznych typov životného cyklu vývoja softvéru, napr. tradičné vs. agilný.
 • Rôzne úrovne detailov, do ktorých je možné testware vyrábať; navrhovanie testovacích prípadov; zabezpečenie sledovateľnosti.

2.časť : Úlohy testovacieho analytika v rizikovom testovaní

 • Identifikácia rizík, hodnotenie rizík a zmierňovanie rizík ako systematický a efektívny spôsob stanovenia priorít činností testovania softvéru.

3.časť : Testovacej techniky

 • Pokročilá aplikácia techník black-box.
 • Viac black-box techník: ako môže párové testovanie pomôcť so zložitými výzvami pri vývoji testov.
 • Techniky z praxe: chyby, testovanie založené na kontrolnom zozname, prieskumné testovanie a testovanie založené na defektoch.
 • Ako určiť najvhodnejšiu techniku/techniky.

4.časť : Testovanie kvality softvéru

 • Model kvality softvérového produktu.
 • Testovanie čiastkových charakteristík funkčnej vhodnosti.
 • Testovanie interoperability.
 • Testovanie použiteľnosti.
 • Testovanie prenosnosti.

5.časť : Posúdenie

 • Ako môžu kontrolné zoznamy zvýšiť efektivitu

6. časť : Testovacie nástroje a automatizácia

 • Typy testovacích nástrojov, ktoré môžu pomôcť netechnickým testovacím analytikom.
 • Automatizácia testovania riadená kľúčovými slovami

Predpokladané znalosti

Aby ste mohli zložiť certifikačnú skúšku ISTQB Advanced level, je nutné mať certifikát CTFL a preukázať praktické skúsenosti.

Certifikát CTFL nie je podmienkou pre absolvovanie tohto školenia. Je však nevyhnutné, aby ho účastníci buď získali, alebo aspoň prešli školením Foundation Level akreditovaným ISTQB. Ďalej sa odporúča, aby účastníci mali tiež aspoň ročné praktické skúsenosti s testovaním softvéru.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Test Analyst v2019 (CTAL-TA) EN 120/150 40 80 52
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

Garantovaný

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

ISTQB CT Foundation Level – Mobile Application Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Foundation Level Automotive Software Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Manager en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Technical Test Analyst en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH