ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) exam

Kód kurzu: CTSTAEEXM

Certifikácia ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) sa zameriava na návrh, vývoj a údržbu riešení pre automatizáciu testovania. Zahŕňa tiež koncepty, metódy, nástroje a procesy pre automatizáciu dynamických funkčných testov a vzťah týchto testov k správe testov, správe konfigurácie, správe nedostatkov, procesom vývoja softvéru a zaisťovaniu kvality. Popísané metódy sú všeobecne použiteľné pre rôzne prístupy k životnému cyklu softvéru, typy softvérových systémov a typy testov.

 

Vaša registrácia termínu skúšky musí byť potvrdená emailom.

160 EUR

192 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšky

Počiatočný dátum: 05.06.2024

Miesto konania: Košice

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Miesto konania: Brno

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.06.2024 Košice Prezenčná 1 hodina en 160 EUR Registrovať
06.06.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
20.06.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
01.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
05.08.2024 Brno Prezenčná 1 hodina en 160 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Test Automation Engineer je zameraná na účastníkov, ktorí už majú skúsenosti s testovaním softvéru a chcú ďalej rozvíjať svoje odborné znalosti v oblasti automatizačného testovania.

Štruktúra skúšky

Účastník, ktorý získal certifikáciu „Advanced Test Automation Engineer“, by mal byť schopný:

 • Prispieť k vývoju plánu integrácie automatizovaného testovania do procesu testovania
 • Vyhodnotiť nástroje a technológie pre automatizáciu, ktoré najlepšie vyhovujú každému projektu a organizácii
 • Vytvoriť prístup a metodiku pre budovanie automatizácie testovania (TAA)
 • Navrhovať a vyvíjať (nové alebo upravené) riešenia pre automatizáciu testovania, ktoré spĺňajú potrebné požiadavky
 • Umožniť prechod z manuálneho na automatizované testovanie
 • Vytvárať automatizované testovacie zostavy a zber metrík
 • Spravovať a optimalizovať testovacie prostriedky na uľahčenie údržby a zlepšovania systémov

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Test Automation Engineer (CT-TAE) EN 90/113 40 75 49
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.