ISTQB® Certified Tester Foundation Level (CTFL) exam

Kód kurzu: CTFLEX

Certifikácia ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) poskytuje základné znalosti pre testovanie, ktoré je možné prakticky využiť. Vysvetľuje terminológiu a koncepty, ktoré sa v oblasti testovania používajú po celom svete. CTFL je relevantný naprieč prístupmi a postupmi poskytovania softvéru vrátane Waterfall, Agile, DevOps a Continuous Delivery. Certifikácia CTFL je uznávaná ako nevyhnutný predpoklad pre všetky ostatné certifikácie ISTQB®, kde je vyžadovaná základná úroveň.

 

Vaša registrácia termínu skúšky musí byť potvrdená emailom.

160 EUR

192 EUR s DPH

Najbližší termín od 01.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšok

Počiatočný dátum: 01.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 22.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Miesto konania: Brno

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
01.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
22.07.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
05.08.2024 Brno Prezenčná 1 hodina en 160 EUR Registrovať
19.08.2024 Virtuálna 1 hodina en 160 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Foundation Level je vhodná pre každého, kto potrebuje získať praktické znalosti základných pojmov testovania softvéru, vrátane ľudí na pozíciách, ako sú testeri, testovací analytici, testovací inžinieri, testovací konzultanti, manažéri testovania, testeri prijímaní užívateľov a vývojári softvéru.

Je tiež vhodná pre jednotlivcov, ktorí potrebujú základné znalosti o testovaní softvéru, vrátane projektových manažérov, manažérov kvality, manažérov vývoja softvéru, obchodných analytikov, riaditeľov IT a konzultantov pre riadenie.

Štruktúra skúšky

Účastník, ktorý získal certifikáciu Foundation Level, by mal byť schopný:

 • Podporovať efektívnu komunikáciu používaním spoločnej terminológie, ktorá je typická pre testovanie softvéru
 • Porozumieť základným pojmom testovania softvéru
 • Pochopiť ako sa rôzne vývojové a testovacie postupy a rôzne obmedzenia testovania môžu uplatňovať pri optimalizácii testovania
 • Prispievať efektívne pri preskúmavaní testovania
 • Použiť zavedené techniky na navrhovanie testovania
 • Interpretovať výsledky testovania
 • Pochopiť princípy riadenia testov pre stratégie, plánovanie, riadenie projektov a riadenie rizík
 • Komunikovať zrozumiteľne správy o závadách
 • Pochopiť faktory projektu, ktoré riadia priority testovania a testovacie prístupy
 • Porozumieť hodnote, ktorú testovanie softvéru prináša zúčastneným stranám
 • Oceniť, ako sú testovacie aktivity a pracovné produkty v súlade s cieľmi projektu
 • Asistovať pri výbere a implementácii testovacieho nástroja

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
CTFL v2018 (CTFL) EN/CZ/SK 60/75 40 40 26
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.