ISTQB® Automotive Software Tester (CT-AuT) exam

Kód kurzu: CTSAST

Certifikácia ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) sa zameriava na špecifické požiadavky na „testovanie E/E systémov“ v automobilovom priemysle na základe zavedených štandardov (Automotive SPICE®, ISO 26262, AUTOSAR® atď.). Zahŕňa tiež testovanie vo virtuálnych prostrediach (vrátane XiL) a statické a dynamické testovacie techniky špecifické pre automobily.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Certifikácia Automotive Software Tester je zameraná na každého, kto sa zaoberá testovaním softvéru v automobilovom priemysle, vrátane testerov, testovacích analytikov, testovacích inžinierov, testovacích konzultantov, testovacích manažérov, testerov verzií a softvérových vývojárov. Môže byť tiež užitočné pre ľudí v úlohe projektového manažéra, manažéra kvality, manažéra vývoja softvéru, systémového analytika (obchodní analytici), IT manažéra alebo manažérskych konzultantov, ktorí chcú získať základné znalosti a základné porozumenie téme testovania softvéru v automobilovom priemysle.

Štruktúra kurzu

Účastník, ktorý získal certifikáciu „CTFL Automotive Software Tester Specialist“, by mal byť schopný:

 • Spolupracovať efektívne  v testovacom tíme;
 • Prispôsobiť testovacie techniky známe z ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) špecifickým požiadavkám automobilového projektu;
 • Zvážiť základné požiadavky príslušných automobilových noriem (Automotive SPICE®, ISO 26262 atď.) a vybrať vhodné skúšobné techniky;
 • Aplikovať virtuálne testovacie metódy (napr. HiL, SiL, MiL atď.) v testovacích prostrediach.

Certifikácie

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Automotive Software Tester (CT-AuT) EN 60/75 40 40 26
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.