ISTQB CT Foundation Level – Mobile Application Tester

Kód kurzu: CTAMAT

Tento dvojdňový kurz je určený pre odborníkov, ktorí pracujú v oblasti vývoja mobilných aplikácií, a pre tých, ktorí by chceli poznať požadované aktivity, roly, metódy a metodiky špecifické pre vývoj týchto aplikácií.

Kurz poskytuje účastníkom vhľad do metód, techník, činností, metód, metodológií a nástrojov, ktoré sa dajú použiť pri testovaní mobilných aplikácií.

Je určený pre odborníkov, ktorí majú skúsenosti s testovaním tradičných metód a radi by získali špecifické znalosti pre testovanie mobilných aplikácií, a pre odborníkov, ktorí plánujú začať s implementáciou mobilných projektov alebo pracujú v spoločnostiach, ktoré to plánujú.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 600 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 600 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Svet mobilov – Obchod a technológie

 • Dáta mobilnej analýzy
 • Obchodné modely pre mobilné aplikácie
 • Typy mobilných zariadení
 • Typy mobilných aplikácií
 • Štruktúra mobilných aplikácií
 • Testovacia stratégia pre mobilné aplikácie
 • Výzvy testovania mobilných aplikácií
 • Riziká pri testovaní mobilných aplikácií

Typy testov mobilných aplikácií

 • Testovanie kompatibility s hardvérom zariadenia
 • Testovanie interakcií aplikácií so softvérom zariadenia
 • Testovanie rôznych metód pripojenia

Spoločné typy testov a testovací proces pre mobilné aplikácie

 • Bežné typy testov použiteľné pre mobilné aplikácie
 • Ďalšie úrovne testov použiteľné pre mobilné aplikácie
 • Testovacie techniky z praxe
 • Testovací proces a prístupy

Mobilné aplikačné platformy, nástroje a prostredie

 • Vývojové platformy pre mobilné aplikácie
 • Spoločné nástroje vývojovej platformy
 • Emulátory a simulátory
 • Zriadenie testovacie prostredie

Automatizácia vykonávania testu

 • Automatizačné prístupy
 • Automatizačné metódy
 • Hodnotenie nástrojov automatizácie
 • Prístupy pre zriadenie Automation Test Lab

Certifikácie

Účastníci musia byť držiteľmi certifikácie Certified Tester Foundation Level na získanie tejto certifikácie.

Kód skúšky Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Maximálny počet bodov Minimálny počet bodov (65%)
Mobile Application Tester (CT-MAT) EN 60/75 40 40 26
 • Uchádzači musia doložiť preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať a boli pripustení na skúšku.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, alebo majú zdravotné postihnutie (napr. dyslexiu), budú mať 25 % času navyše.
 • Uchádzači, ktorí skladajú skúšku v inom jazyku, ako je ich materinský jazyk, si môžu s prekladom pomôcť papierovým slovníkom alebo požiadať proktora o preklad na smartfóne.
 • Všetky papiere s poznámkami musia byť v každom prípade vrátené proktorovi.

Účastníkom nie je povolené:

 • používať akýkoľvek druh študijných materiálov
 • využiť akúkoľvek pomoc od ostatných
 • používať chytré telefóny, slúchadlá alebo akékoľvek iné zariadenia
 • opustiť miestnosť/PC počas skúšky

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný

Naväzujúce kurzy

ISTQB® CTFL (Certified Tester Foundation Level) cz/sk en/cz en

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

Garantovaný

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

615 EUR bez DPH

ISTQB Foundation Level Automotive Software Tester en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

600 EUR bez DPH

ISTQB Advanced Level Test Automation Engineer en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

850 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Analyst cz/sk en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 178 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Test Manager en en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

1 416 EUR bez DPH

ISTQB® CTAL (Certified Tester Advanced Level) Technical Test Analyst en/cz

Dodávateľ: ISTQB

Oblasť: IT bezpečnosť / Software

Cena od:

900 EUR bez DPH