EPI

EPI poskytuje širokú škálu služieb dátových centier v oblasti poradenstva, auditu, certifikácie a školenia. Už od roku 1987 a umožňuje podnikom po celom svete navrhovať, implementovať, optimalizovať, testovať, prevádzkovať a udržiavať ich kritické dátové centrá, aby sa zabezpečilo, že splní obchodné očakávania. EPI umožňuje vzdelávanie pomocou autorizovaných kurzov z oblasti IT a Dátových centier.

 it certifikačné cesty  Data centre certifikačné cesty

Prehľad kurzov

Foundation

1 kurz

Data Centre Foundation Certificate (DCFC®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

140 EUR bez DPH

Design/Build

4 kurzy

Certified Data Center Professional (CDCP®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Best seller

Certified Data Center Specialist (CDCS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Best seller

Certified Data Center Expert (CDCE®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Network Cabling Design Professional (CNCDP®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Maintenance / Operations

3 kurzy

Certified Data Centre Facilities Operations Specialist (CDFOS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Centre Environmental Sustainability Specialist (CDESS) Akční cena en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Risk

2 kurzy

Certified Data Center Risk Professional (CDRP®) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Migration Specialist (CDMS®) Training en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Standards/Compliance

3 kurzy

Certified TIA-942 Design Consultant (CTDC®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified TIA-942 Internal Auditor (CTIA®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Certifikačné skúšky / IT bezpečnosť

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified TIA-942 Lead Auditor (CTLA®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

EPI IT Training Framework

2 kurzy

Certified IT Operator (CITO®) en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified IT Manager (CITM®) en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Short Courses

1 kurz

Digital Transformation (DT) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Projektový management

Cena od:

40 EUR bez DPH

EPI Academy/TOD

EPI Academy je EPI Training-On-Demand (TOD) platforma, kde môžete kedykoľvek, kdekoľvek a na akomkoľvek zariadení sledovať online videokurzy správy dátových centier a IT. Ide o rovnaké kurzy, na ktorých sa zúčastnili tisíce profesionálov v odbore IT a dátových centier z celého sveta.

Každá lekcia trvá iba 10-20 minút. Tým pádom si môžete rozplánovať kurzy tak, aby vyhovovali vášmu programu. Ku každému kurzu budete mať prístup po dobu 12 mesiacov.

Súčasti balíčka TOD je:

 • Online školiaci prístup ku kurzu na EPI Academy po dobu 12 mesiacov.
 • Skúška s platnosťou 12 mesiacov pri zakúpení spoločne s kurzom TOD v jednej objednávke. Pokiaľ je skúška zakúpená jednotlivo, má platnosť 1 mesiac.
 • E-kniha, ktorá nemá žiadny dátum vypršania platnosti a je možné ju vytlačiť po stiahnutí.
Course Online Training Exam E-book
DCFC Yes Yes Yes
CDCP Yes Yes Yes
CDCS Yes Yes Yes
CNCDP Yes Yes Yes
CDFOS Yes Yes Yes
CDFOM Yes Yes Yes
CDRP Yes Yes Yes
CDMS Yes Yes Yes
CITO Yes Yes Yes
CITM Yes Yes Yes
DT course Yes No Yes

Predĺženie prístupu ku kurzom TOD:

Študenti dostanú štyri automatické upomienky z platformy EPI Academy (TOD), ak nedokončia svoje kurzy.

 • V 2. mesiaci
 • V 6. mesiaci
 • V 9. mesiaci (obsahuje informácie o možnostiach predĺženia a poplatkoch)
 • V 10. mesiaci (posledná pripomienka)

Možnosti predĺženia a poplatky:

Študenti, ktorí si chcú predĺžiť prístup do kurzu TOD, majú tieto možnosti:

Žiadny poukaz na skúšku:

 • Predĺženie o 3 týždne: 79 USD
 • Predĺženie o 2 mesiace: 249 USD

S poukazom na skúšku:

 • Predĺžením o 3 týždne: 278 USD
 • Predĺženie o 2 mesiace: 448 USD

Podmienky a proces objednávania:

O predĺženie je potrebné požiadať pred uplynutím platnosti pôvodného kurzu. Platby za predĺženie kurzu (s poukazmi na skúšku alebo bez nich) sa uskutočňujú prostredníctvom webovej stránky www.epi-ap.com/payment. Kópiu dokladu o zaplatení je potrebné zaslať e-mailom na adresu support@epi-ap.com. Objednávky budú spracované do 3 pracovných dní a študenti dostanú e-mailom potvrdenie o predĺžení kurzu.