Certified Data Centre Environmental Sustainability Specialist (CDESS)

Kód kurzu: CDESS

Kurz CDESS® je zameraný na získanie znalostí o štandardoch a pokynoch súvisiacich s udržateľnosťou životného prostredia a o tom, ako presunúť vaše dátové centrum (stávajúce alebo nové) k ekologicky udržateľnejšiemu dizajnu a prevádzke.

Akční cena
200 EUR

240 EUR s DPH

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 608 EUR Akční cena

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie TOD 365 dní en A 608 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz
A Akční cena

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Cieľová skupina pre tento kurz je akýkoľvek odborník v oblasti IT, zariadenia alebo dátového centra, ktorý pracuje v dátovom centre a jeho okolí a má zodpovednosť za dosiahnutie a zlepšenie účinnosti a udržateľnosti životného prostredia pri zachovaní dostupnosti a správy dátového centra.

Štruktúra kurzu

Modul 1 – Vplyv dátových centier na životné prostredie

 • Predpovede v roku 2010
 • Súčasná situácia
 • Výhľad a záväzky

Modul 2 – Čo je udržateľnosť životného prostredia

 • Význam udržateľnosti
 • Záväzok vrcholového manažmentu
 • Rámec udržateľnosti životného prostredia
 • Zásady udržateľnosti
 • Výkonové štandardy a metriky
 • Informačná politika
 • Priehľadnosť
 • Povedomie
 • Modely servisného nabíjania

Modul 3 – Manažment životného prostredia

 • Rámec udržateľnosti životného prostredia (ISO 14001)
 • Normy a smernice – ISO 50001 / ISO 30134
 • Merania a kategórie
 • Základná línia
 • Analýza trendov
 • Hlásenie

Modul 4 – Indikátory energetickej účinnosti

 • Rôzne ukazovatele účinnosti
 • Efektivita využitia energie (PUE)
 • Úrovne merania PUE
 • Faktory ovplyvňujúce PUE
 • Meracie body a intervaly
 • PUE v zmiešaných zdrojových prostrediach
 • Meranie PUE vo viacúčelovej budove
 • Hlásenie PUE
 • Vplyv PUE po optimalizácii zaťaženia IT

Modul 5 – Úspora elektrickej energie (elektrická)

 • Identifikácia východiskového bodu pre úsporu energie
 • Dimenzovanie výkonu
 • DC napájanie
 • Generátory
 • UPS systémy
 • Power Factor (PF)
 • Úspora energie na osvetlenie

Modul 6 – Úspory elektrickej energie (mechanické)

 • Úspora energie na chladiacej infraštruktúre
 • Nastavené hodnoty teploty a vlhkosti
 • Rôzne energeticky účinné chladiace technológie
 • Úspora energie na prúdenie vzduchu
 • Chladenie kvapalinou
 • Opätovné využitie energie
 • PUE, ERE/ERF a ovládanie hlasitosti

Modul 7 –Úspory elektrickej energie (ICT)

 • Snímanie
 • Energetická účinnosť IT zariadení
 • ITEEsv, SMPE, SMPO
 • Využitie IT zariadení
 • Virtualizácia serverov
 • Otvorte výpočtový projekt

Modul 8 – Úspora elektrickej energie (úložisko dát)

 • Správa dát
 • Správa dátových úložísk
 • Efektivita zariadenia na ukladanie dát

Modul 9 – Vodné hospodárstvo

 • Efektivita využitia vody (WUE)
 • Zlepšenie WUE
 • Spotreba vody pri zdroji energie
 • Faktor energetickej intenzity vody (EWIF)

Modul 10 – Nakladanie s odpadmi

 • Zásady nakladania s odpadmi
 • Hodnotenie životného cyklu
 • 3 R pre nakladanie s odpadmi
 • Reduce
 • Reuse
 • Second-hand market
 • Recycle

Modul 11 – Udržateľná spotreba energie

 • Udržateľné zdroje energie
 • Zmluvy o nákupe elektriny
 • Certifikáty energetických vlastností
 • Faktor obnoviteľnej energie (REF)
 • Zladenie ponuky a dopytu po obnoviteľnej energii
 • Udržateľné skladovanie energie
 • Obchodovanie s uhlíkom

Modul 12 – Automatizované systémy environmentálneho manažmentu

 • Využitie AI a strojového učenia
 • Migrácia záťaže
 • Riešenie pre správu infraštruktúry dátových centier (DCIM).

Predpokladané znalosti

Účastníci musia mať aspoň jeden až dva roky praxe v prostredí dátového centra alebo zariadenia. Odporúča sa certifikácia CDCP®. CDESS® sa zaoberá aspektmi zariadenia dátového centra a bez CDCP® alebo ekvivalentných znalostí nemusí byť účastník schopný získať všetky výhody školenia CDESS®.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Účastníci absolvujú hodinovú skúšku CDESS®. Skúška má 40 otázok, výber z viacerých odpovedí, a je bez použitia materiálov.

Minimálny počet bodov je 27 zo 40.

Účastníci, ktorí zložia skúšku, získajú medzinárodne akreditovaný a uznávaný certifikát ‚Certified Data Center Environmental Sustainability Specialist (CDESS®).

CDESS® je celosvetovo akreditovaný EXINom, plne nezávislým skúšobným a certifikačným inštitútom.

Certifikát CDESS® je platný 3 roky, potom je nutná recertifikácia. Dostupné možnosti nájdete v EPI Recertification Program.