Certified TIA-942 Internal Auditor (CTIA®)

Kód kurzu: CTIAEPI

CTIA® je 2-dňový intenzívny kurz, ktorý ďalej stavia na technických znalostiach štandardu získaného v kurze CTDC® (Certified TIA-942 Design Consultant). Umožňuje účastníkom rozvíjať zručnosti a znalosti na vykonávanie vnútorného auditu uplatňovaním všeobecne uznávaných zásad, postupov a techník auditu, ktoré sú v súlade s usmerneniami pre audit ISO-19011.

 

200 EUR

240 EUR s DPH

Najbližší termín od 19.09.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 19.09.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
19.09.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Kurz je primárne určený pre riaditeľov kvality, manažérov zodpovedných za riadenie podniku, technických expertov, projektových manažérov, konzultantov, interných audítorov a ďalej pre každého, kto je zapojený do projektov súvisiacich s certifikáciou zhody ANSI / TIA-942, či už z pohľadu koncového používateľa alebo dodávateľa.

 

Štruktúra kurzu

Základné pojmy a proces interného auditu

 • Pojmy a definície
 • Rozdiel medzi interným a externým audítorom
 • Politika auditu
 • Požiadavky na spôsobilosť audítora

Riadenie programu auditu

 • Stanovenie cieľov auditu
 • Určenie programu

Plánovanie auditu

 • Plánovanie rozvrhu
 • Plánovanie zdrojov
 • Potrebné nástroje a vybavenie
 • Požiadavky na dokumentáciu
  – Forma dokumentov
  – Spracovanie dokumentov
  – Vyhlásenie

Auditovanie

 • Vedenie úvodného stretnutia
 • Auditovanie
 • Rozhovory
 • Revízia dokumentov
 • Preskúmanie postupu
 • Typické predmety auditu
  – Architektúra
  – Elektrika
  – Mechanické
  – Telekomunikáce
 • Príprava záverov auditu
 • Vedenie záverečnej schôdze

Príprava a distribúcia správy

 • Požiadavky na podávanie správ
 • Klasifikácia nezrovnalostí
 • Typický formát zostavy

Opatrenia nadväzujúce na audit

 • CAR – Corrective Action Report (Správa o nápravných opatreniach)
 • Hodnotenie CAR

Žiadosť o formálny externý audit

Vydávanie osvedčení o zhode

 • Požiadavky na osvedčenie
 • Registrácia certifikátu

Dozorné audity

Recertifikačné audity

Predpokladané znalosti

Predpokladom účasti na kurze je platný certifikát CTDC®.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Kandidáti, ktorí úspešne zložia skúšku, dostanú oficiálny certifikát „Certifikovaný interný audítor TIA-942“.  Certifikát CTIA® sa vydáva pre aktuálnu verziu ANSI/TIA-942, pre ktorú bol kandidát testovaný.  Platnosť samotného certifikátu je neobmedzená a zostáva relevantná iba pre špecifikovanú verziu ANSI/TIA-942.

CTIA® je globálne akreditovaná spoločnosťou EXIN.

Skúška: Certifikovaný interný audítor TIA-942 (CTIA®)

Trvanie skúšky CTIA® je 60 minút a obsahuje 40 otázok (multiple choice). Na úspešné absolvovanie skúšky je potrebných najmenej 32 správne zodpovedaných otázok. Nie je dovolené používať študijné materiály.