Certified Data Centre Facilities Operations Specialist (CDFOS®)

Kód kurzu: CDFOS

Kurz CDFOS® (Certified Data Center Facilities Operations Specialist) je trojdňový kurz, ktorý účastníkom umožní plne porozumieť požiadavkám na prevádzkovanie každodennej prevádzky kritického dátového centra.

Tento kurz je k dispozícii aj vo formáte TOD. Ak sa chcete dozvedieť viac o kurzoch TOD a zložkách balíčka TOD, kliknite tu

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 550 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 145 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 550 EUR Registrovať
Na vyžiadanie TOD 365 dní en 1 145 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Riadenie prevádzky zariadenia dátového centra sa ukázalo ako kľúčový rozdiel medzi dátovým centrom, ktoré funguje dobre alebo zle. Starý názor, že plne redundantné zariadenie dátového centra je dostatočné, už neplatí, pretože výsledky mnohých výskumov odhalili, že väčšinu prestojov spôsobuje ľudský faktor. Zásady, procesy, postupy a pracovné pokyny by mali byť starostlivo vypracované, ideálne podľa príslušných noriem, aby bola zaistená efektívna prevádzka dátového centra, ktorá je tiež v súlade s požadovanými predpismi.

Kurz CDFOS® (Certified Data Center Facilities Operations Specialist) je trojdňový kurz, ktorý účastníkom umožní plne porozumieť požiadavkám na prevádzkovanie každodennej prevádzky kritického dátového centra. Účastníci získajú všetky potrebné kompetencie pre vedenie každodenných operácií, pochopia, ktoré procesy by mali byť zavedené, kritické prvky týchto procesov a ako ich vykonávať. Kurz je plne v súlade s DCOS® (Data Center Operations Standard)

Cieľová skupina

Kurz je zameraný na kohokoľvek, kto pracuje v oblasti IT, zariadení alebo prevádzky dátových centier a okolo nich a potrebuje porozumieť a zlepšiť každodenné operácie vrátane dôležitých procesov, ako je uzamknutie/odznačenie, správny proces inštalácie/odstránenie inštalácie zariadenia, bezpečnostné postupy, riadenie kapacity a mnoho ďalšieho.

Štruktúra kurzu

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 • Implementovať a podporovať požiadavky na správu úrovne služieb
 • Zaistiť bezpečnostné aspekty
 • Udržať zabezpečenie fyzického zariadenia dátového centra
 • Koordinovať a dohliadať na údržbu zariadenia a vybavenia dátového centra
 • Poskytovať správu služieb pre dátové centrá
 • Prevádzkovať dátové centrum s využitím riadenia životného cyklu
 • Reportovať o dostupnosti a kapacite dátového centra
 • Spravovať a implementovať základné projekty dátových centier
 • Spravovať životný cyklus dokumentu
 • Zlepšiť celkovú efektivitu dátového centra a prispieť k úsporám nákladov

Obsah kurzu

Správa úrovne služieb

 • Správa úrovne služieb
 • Analýza potrieb
 • Hodnotenie spôsobilosti
 • Portfólio služieb a katalóg
 • Zmluvy o úrovni služieb
 • Hlásenie – Reklamačný poriadok
 • Spokojnosť zákazníkov
 • Proces zlepšovania služieb (SIP)

Bezpečnosť a krízové riadenie

 • Najčastejší typ nehôd a prečo k nim dochádza
 • Úloha a zodpovednosti menovaného bezpečnostného personálu
 • Význam príručky BOZP alebo WHS
 • Kalibrácia meracích a skúšobných zariadení
 • Správne postupy uzamknutia/odznačenia
 • Havarijný plán pre rôzne potenciálne mimoriadne udalosti
 • Dôležitosť povolenia na prácu

Fyzická bezpečnosť

 • Štandardné operačné postupy (SOP) pre bezpečnosť
 • Hodnotenie bezpečnostných rizík
 • Bezpečnostné zóny
 • Fyzické prehliadky / bezpečnostné hliadky
 • Dodávka tovaru / zádržný priestor
 • Kontrola vstupu
 • Správa kľúčov
 • Bezpečnostné monitorovanie
 • Hlásenie bezpečnostných incidentov

Údržba zariadenia

 • Význam údržby
 • Definícia údržby
 • Postupy údržby (MOP)
 • Servisné správy
 • Náhradný manažment
 • Nástroje
 • Upratovanie

Prevádzka dátového centra

 • Odovzdanie smeny
 • Povinnosti
 • Správa služieb
 • Správa vydania
 • Správa konfigurácie
 • Správa podlahy
 • Riadenie životného cyklu zariadenia

Monitorovanie / Hlásenie / Kontrola

 • Požiadavky na monitorovanie
 • Matica monitorovanie zariadenia
 • Testovanie a kalibrácia senzorov/alarmu
 • Notifikačná matica
 • Požiadavky na eskaláciu
 • Hlásenie

Projektový management

 • Projektový manažment
 • Organizácia projektu
 • Projektový manažér
 • Začatie
 • Plánovanie
 • Prevedenie
 • Monitorovanie a kontrola
 • Záver
 • Hodnotenie / získané poznatky

Udržateľnosť životného prostredia

 • Význam udržateľnosti
 • Environmentálne normy
 • Indikátory energetickej účinnosti
 • Najlepšie postupy na úsporu energie
 • Vodné hospodárstvo
 • Udržateľná spotreba energie

Správa a dodržiavanie

 • Význam správy dokumentov
 • Šesť čiastkových procesov správy dokumentov
 • Správa majetku
 • Požiadavky alebo evidencia majetku

Predpokladané znalosti

Je vhodné, aby účastníci mali určité skúsenosti s prevádzkou dátových centier, aj keď to nie je vyžadované. Dôrazne sa odporúča absolvovať kurz DCFC®/CDCP® pred kurzom CDFOS®.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Na konci kurzu prebiehajú certifikačné skúšky. Skúška je 90-minútová bez možnosti použiť materiály so 60 otázkami s možnosťou výberu. Na úspešné zloženie skúšky potrebuje uchádzač minimálne 45 správnych odpovedí. Výsledky online skúšok sú známe okamžite a výsledky papierových skúšok budú známe do jedného týždňa.

Naväzujúce kurzy

Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Risk Professional (CDRP®) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Migration Specialist (CDMS®) Training en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified IT Manager (CITM®) en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH