Certified IT Manager (CITM®)

Kód kurzu: CITM

CITM© je druhý kurz v rámci EPI IT Training Framework. CITM©, známy tiež ako kurz pre IT špecialistov, je 3-dňový kurz určený na výučbu kompetencií požadovaných od moderného IT špecialistu pracujúceho na úrovni senior profesionál, teamleader, supervízor alebo v IT manažmente.

Tento kurz je k dispozícii aj vo formáte TOD. Ak sa chcete dozvedieť viac o kurzoch TOD a zložkách balíčka TOD, kliknite tu

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 475 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie TOD 365 dní en 475 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

CITM© je druhý kurz v rámci EPI IT Training Framework. CITM©, známy tiež ako kurz pre IT špecialistov, je 3-dňový kurz určený na výučbu kompetencií požadovaných od moderného IT špecialistu pracujúceho na úrovni senior profesionál, teamleader, supervízor alebo manažment v IT manažmente. Kandidáti navštevujúci tento kurz preukážu, že získali kompetencie potrebné na vedenie a prevzatie zodpovednosti za tímové výkony a rozvoj v dynamickom prostredí.

CITM© je v súlade s najnovším európskym rámcom e-Competence (e-CF) – rieši úroveň odbornosti 3 (Senior Professional/Manager/Consultant). V roku 2016 sa e-CF stal európskou normou a bol oficiálne publikovaný ako európska norma EN 16234-1.

Cieľová skupina

Senior IT profesionáli, vedúci tímov, supervízori a manažéri ako IT manažér, Enterprise Architect, ICT konzultant, ICT Operations Manager, Project Manager, System Analyst, System Architect, Business Analyst, ICT Security Manager, Business Information Manager, ICT Security Specialist, Service Manažér , Digital Media špecialista, ICT Trainer, Quality Assurance Manager, Account Manager.

CITM© je najvhodnejšia pre skúsených IT profesionálov, ktorí potrebujú porozumieť požiadavkám a základným kompetenciám pre správu IT v kritických prostrediach. Najlepšie sa hodí pre účastníkov, ktorí majú medzi dvoma a štyrmi rokmi praxe v IT, so znalosťou systémov, sietí a/alebo aplikácií, prevádzky service dosiek a/alebo IT profesionálov pracujúcich na pozícii vedúceho tímu/supervízora/manažéra. v akejkoľvek oblasti IT. To zahŕňa osoby pracujúce v oblasti predaja a poradenstva s poskytovateľmi riešení.

Štruktúra kurzu

IT stratégie

 • Potreba IT
 • Enterprise Architecture
 • Katalóg služieb
 • Riadenie úrovne služieb
 • Trvalo udržateľný rozvoj

IT organizácie

 • Personálna potreba
 • Úloha a zodpovednosti
 • Získavanie
 • Výberový proces
 • Najímanie personálu
 • Riadiaci personál
 • Plánovanie kariéry
 • Školenia / rotácie práce
 • Hodnotenie výkonu
 • Odchody zamestnancov

Výber a správa dodávateľov

 • Výber dodávateľa
 • RFI
 • RFP
 • Hodnotenie návrhu
 • Kontroly referencií dodávateľa
 • Vyjednávanie zmluvy
 • Správa zmlúv
 • Správa predajcov

Projektový management

 • Metodiky
 • Organizácia projektu
 • Spustenie/ initiating
 • Plánovanie / začatie projektu
 • Riziko
 • Kvalita
 • Rozsah
 • Štruktúra členenia práce / produktu
 • Plánovanie
 • Náklady
 • Komunikácia

Správa aplikácií

 • Životný cyklus vývoja softvéru (SDLC)
 • Software Quality Assurance (SQA)
 • Požiadavky
 • Rozvoj
 • Testovanie
 • Adopcia (implementácia)
 • Údržba

Správa služieb

 • Správa problémov
 • Riadenie zmien

Plánovanie kontinuity podnikania

 • Zdroje
 • Sťahovanie personálu
 • Informačná požiadavka
 • Stratégia zálohovania
 • Výber miesta
 • Plán kontinuity podnikania
 • Test a cvičenie
 • Kontrola testu, správa a spätná väzba
 • Monitoring

Riadenie rizík

 • Smernica
 • Založenie kontextu
 • Identifikácia
 • Analýza
 • Hodnotenie
 • Liečba
 • Oznámenie
 • Sledovanie a kontrola

Riadenie informačnej bezpečnosti

 • Normy
 • Dôvernosť
 • Integrita
 • Dostupnosť
 • Typy ovládacích prvkov
 • Pokyny pre výber ovládacích prvkov
 • Kontrolná kategória
 • Povedomie o informačnej bezpečnosti
 • Reakcia na bezpečnostné incidenty

Správa informácií a znalostí

 • Správa informácií
 • Správa dat
 • Technológia riadenia informácií
 • Obchodné spravodajstvo
 • Osvědčené postupy a úskalia v správe dať

Riadenie obchodných zmien

 • Rámce
 • Business Relationship Management (BRM)
 • Ciele
 • Činnosti životného cyklu
 • Vzťah so zákazníkom
 • Budovanie podnikania

Technologické trendy

 • Výskum a vývoj
 • Blockchain
 • Veľké dáta
 • Umelá inteligencia

Riadenie kvality

 • Normy a smernice
 • Ciele a činnosti
 • Recenzie služieb
 • Zákaznícka spätná väzba
 • Prieskumy
 • Kľúčové ukazovatele výkonu(KPIs)
 • Metriky
 • Scorecards a správy
 • Registr kvality

Predpokladané znalosti

Aby z tohto kurzu vyťažil maximum, mal by mať účastník dva až štyri roky praxe v IT.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Skúška CITM© je 75 minútová skúška s 50 otázkami s možnosťou výberu. Minimálny počet správnych odpovedí je 33.

Uchádzači, ktorí úspešne zložia skúšku, dostanú oficiálny certifikát ‚Certified Information Technology Manager‘ (CITM©)

CITM© je celosvetovo akreditovaný EXIN, plne nezávislým skúšobným a certifikačným inštitútom.

Certifikát CITM© je platný 3 roky, potom je nutná recertifikácia.

Naväzujúce kurzy

Certified Data Centre Facilities Operations Specialist (CDFOS®) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Risk Professional (CDRP®) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Migration Specialist (CDMS®) Training en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH