Certified IT Operator (CITO®)

Kód kurzu: CITO

CITO® je prvou úrovňou EPI IT Training Framework©. CITO® je 2-dňový kurz určený na výučbu kompetencií požadovaných od moderného IT profesionála pracujúceho v IT. Tiež známy ako kurz IT inžiniera, účasníci získajú znalosti a porozumejú požiadavkám v dnešných IT infraštruktúrach. Ich vylepšené schopnosti prinesú okamžité výsledky, zvýšia efektivitu a výrazne znížia chybovosť.

CITO® je v súlade s najnovším európskym rámcom e-Competence (e-CF) – rieši úrovne odbornosti 1 a 2 (Associate & Professional). V roku 2016 sa e-CF stal európskou normou a bol oficiálne publikovaný ako európska norma EN 16234-1.

Tento kurz je k dispozícii aj vo formáte TOD. Pokiaľ sa chcete dozvedieť viac o kurzoch TOD a zložkách balíčka TOD, kliknite tu

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 380 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie TOD 365 dní en 380 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Správcovia/inžinieri systému, operátori/agenti service desk, správcovia/inžinieri siete, vývojári/inžinieri softvéru, správcovia účtov.

Tento kurz je najvhodnejší pre začínajúcich i existujúcich IT profesionálov od základnej až po dvojročnú prax v IT, so základnými znalosťami (operačných) systémov, sietí a/alebo aplikácií a prevádzky service dosku.

Štruktúra kurzu

IT stratégie

 • Potreba IT
 • IT stratégie a kľúčové ciele
 • IT služby a katalóg služieb
 • Infraštruktúra IT a dátových centier

IT organizácie

 • IT organizácie
 • Prevádzka dátového centra
 • IT operácie
 • Úloha dátového centra
 • IT prevádzková rola

Dodávateľ

 • Výber dodávateľa
 • Technické pokrytie a due diligence RFP
 • Zadávanie a prijímanie objednávky
 • Overovanie dodávok
 • Overenie faktúry
 • Údržba
 • Podpora
 • Monitorovanie a podávanie správ

Projektový management

 • Metódy projektového riadenia
 • Obchodný prípad
 • Obmedzenie projektu
 • Rozsah
 • Čas
 • Náklady
 • Monitorovanie a kontrola
 • Zmeniť požiadavku
 • Closing

Aplikácia

 • Aplikačné programovacie rozhranie (API)
 • Životný cyklus vývoja softvéru (SDLC)
 • DevOps
 • Design
 • Rozvoj
 • Testovanie
 • Zlepšenie

Správa systému

 • Hardvér/administrácia servera
 • Úložný priestor
 • Virtualizácia
 • Správa databázy
 • Základy siete

Dokumentácia

 • Pokyny pre dokumentáciu
 • Životný cyklus dokumentácie
 • Typy dokumentov
 • Kategórie dokumentov

Správa služieb

 • Servisný pult
 • Event management
 • Požiadavky
 • Riadenie incidentov

Riziko

 • Aktíva
 • Hrozby
 • Zraniteľnosti
 • Existujúce ovládacie prvky
 • Dôsledky
 • Analýza rizik
 • Hodnotenie rizík

Informačná bezpečnosť

 • Normy a smernice
 • Dôvernosť
 • Integrita
 • Dostupnosť
 • Administratívne kontroly
 • Fyzické kontroly
 • Technické (logické) kontroly
 • Bezpečnostné protokolovanie

Technologické trendy

 • Cloud computing
 • Veľké dáta
 • Internet of Things (IoT)
 • Sociálne médiá
 • Mobilné aplikácie
 • Bring Your Own Device (BYOD)

Kvalita

 • Kontrola kvality
 • Zaistenie kvality
 • Metriky kvality
 • Kľúčové ukazovatele výkonu (KPIs)

Certifikácie

Účastníci skúšky získajú medzinárodne akreditovaný a uznávaný certifikát „Certified IT Operator“ (CITO®).

CITO® je celosvetovo akreditovaný EXIN, plne nezávislým skúšobným a certifikačným inštitútom.

Certifikát CITO® je platný 3 roky, potom je nutná recertifikácia.

Skúška: Certified IT Operator (CITO®)

Skúška CITO® je 60-minútová skúška so 40 otázkami s možnosťou výberu. Na úspešné zloženie skúšky potrebuje uchádzač aspoň 26 správnych odpovedí.