Certified TIA-942 Design Consultant (CTDC®)

Kód kurzu: CTDCEPI

V tomto 3-dennom kurze CTDC® sa účastník naučí, ako navrhnúť dátové centrum kompatibilné s ANSI/TIA-942. Účastníci budú mať jasnú predstavu o požiadavkách normy ANSI/TIA-942 a možných variantoch implementácie. Tento kurz je vhodný pre všetky typy dátových centier, či už ide o podnikové dátové centrá alebo dátové centrá s viacerými nájomcami, dátové centrá tretích strán, ako sú spoločné umiestnenie, spravované služby a poskytovatelia cloudových služieb.

200 EUR

240 EUR s DPH

Najbližší termín od 28.08.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 28.08.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 950 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 13.11.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 950 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 950 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
28.08.2024 Virtuálna 3 dni en 1 950 EUR Registrovať
13.11.2024 Virtuálna 3 dni en 1 950 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 950 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Cieľová skupina pre tento kurz sú profesionáli zaoberajúci sa návrhom, výstavbou, údržbou a prevádzkou kritických dátových centier a tí, ktorí sa chcú zúčastniť kurzu CTIA® (Certified TIA-942 Internal Auditor).

Štruktúra kurzu

Úvod do zariadenia dátových centier

ANSI/TIA-942

 • Životnosť štandardu ANSI/TIA-942
 • Prepojenie s inými normami
 • Architektonický
 • Elektrický
 • Mechanický
 • Telekomunikácie
 • Oblasti patriace do oblasti pôsobnosti
 • Definícia redundancie na vysokej úrovni
 • Možnosti redundancie (N, N+1 atď.)
 • Odolnosť proti chybám
 • Súbežná udržiavateľnosť
 • Rozškatuľkovanie
 • Príklady úrovní redundancie

Plánovanie priestoru dátového centra

Topológia dátových centier

Odporúčania pre energetickú účinnosť

Architektonický

 • Výber lokality
 • Parkovisko
 • Budova s viacerými nájomcami
 • Konštrukcia budov
 • Parotesná bariéra
 • Krytina
 • Podlahové zaťaženie
 • Zdvojené podlahy
 • Zavesený/spádový strop
 • Závesné zaťaženie
 • Seizmický

Zabezpečenie a bezpečnosť budov

 • Bezpečnosť
 • CCTV
 • Nábor
 • Nepriestrelnosť
 • Osvetlenie
 • Bezpečnosť
  – Značenie

Prístup do budovy a izieb

 • Bezpečnostné kontrolné body
 • Vstupní hala
 • Dvere a okná
 • Výstupné koridory
 • Miesto pre náklad a výklad

Požiadavky na návrh miestnosti/oblasti

 • Administratívna kancelária
 • Bezpečnostná kancelária
 • Prevádzkové centrum
 • Toaleta a odpočiváreň
 • UPS/Napájacie miestnosti
 • Generátor a priestor na skladovanie palica
 • Počítačová miestnosť

Elektrika

 • Úžitková energia
  – Rozvodovňa
  – Požiadavky na napájanie
  – Samonapájanie
 • HT/HV spínacie zariadenie
 • Generátor a prívod paliva
 • LT/LV spínacie zariadenie
  – ATS
  –  Alternatívy ATS
 • UPS and batérie
 • PDU
 • STS
 • Základy
 • Prepäťová ochrana
 • EPO
 • Centrálne monitorovanie výkonu
 • Load banks
 • Testovanie
 • Údržba zariadenia
  – Preventívna údržba
  – Training programs

Mechanika

 • Environmentálny design
  – Požiadavky na teplotu a vlhkosť
  – Kontaminácia
  – Pramene
  – Čistý vzduch
  – Natlakovanie
  – Rádiové zdroje
  – Vibrácie
  – Zatekanie vody
 • Vodou chladené systémy
  – Odvod tepla
  – Systém chladenej vody
  – Kondenzátorová voda
  – Doplnenie vody
 • Vzduchom chladené systémy
 • Riadiace systémy HVAC
 • Vedenie potrubia
 • Hasenie požiaru
 • Detekcia úniku vody

Telekomunikácie

 • Topológia siete
 • Návrh úrovne redundancie
 • Médiá a konektory
 • Cesty kabeláže
 • Detailné úvahy o návrhu kabeláže
 • Administrácia a značenie
 • Testovanie káblov
 • Tkaniny dátových centier

Predpokladané znalosti

Účastníci musia vlastniť platný certifikát školenia dátového centra, ako je CDCP® alebo akýkoľvek iný schválený ekvivalent. Pri registrácii do kurzu CTDC® je potrebné predložiť kópiu certifikátu na overenie.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Uchádzači, ktorí úspešne zložia skúšku, dostanú oficiálny certifikát ‚Certified TIA-942 Design Consultant‘. Certifikát CTDC® je vydaný pre aktuálnu verziu ANSI/TIA-94. Samotný certifikát nezaniká a zostáva platný iba pre uvedenú verziu ANSI/TIA-942.

CTDC® je celosvetovo akreditovaný spoločnosťou EXIN.

Skúška: Certified TIA-942 Design Consultant (CTDC®)

Skúška CTDC® je 90-minútová uzavretá certifikačná skúška pozostávajúca z 60 otázok s možnosťou výberu z viacerých možností. Na úspešné zloženie skúšky musia uchádzači odpovedať správne na minimálne 50 otázok.