Certified Network Cabling Design Professional (CNCDP®)

Kód kurzu: CNCDP

Až na niekoľko výnimiek dnes podniky spoliehajú na IT pri poskytovaní kritických služieb – často priamo koncovému spotrebiteľovi. Je preto dôležité, aby bolo kritické dátové centrum navrhnuté, udržiavané a prevádzkované s ohľadom na vysokú dostupnosť a efektivitu. Medzi všetkými zariadeniami sú sieťové káble základom siete a jednou z hlavných súčastí dostupnosti dátového centra.

CNCDP® je 2-dňový kurz navrhnutý tak, aby z neho účastníci získali znalosti v oblasti navrhovania a inštalácie káblového systému dátovej siete, ktorý zahŕňa kľúčové predmety, ako sú; technické normy, projektovanie rôznych kabelážnych subsystémov, výpočet požiadaviek na materiál, architektúra, inštalácia, testovanie a preberanie.

Tento kurz je k dispozícii aj vo formáte TOD. Ak sa chcete dozvedieť viac o kurzoch TOD a zložkách balíčka TOD, kliknite tu

 

200 EUR

240 EUR s DPH

Najbližší termín od 06.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 06.06.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 08.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 050 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 570 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
06.06.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
08.10.2024 Virtuálna 2 dni en 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 1 050 EUR Registrovať
Na vyžiadanie TOD 365 dní en 570 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Cieľová skupina pre tento kurz je akýkoľvek odborník v oblasti IT, zariadení alebo dátových centier, konzultant a/alebo tí, ktorí pracujú v oblasti návrhu, implementácie a prevádzky systému sieťovej kabeláže.

Štruktúra kurzu

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 • Pochopiť rôzne štandardy pre systémy sieťové, modely a ako ich aplikovať na návrh siete.
 • Navrhnúť systém užívateľskej kabeláže a záplat pre komerčné budovy.
 • Navrhnúť systém sieťovej kabeláže pre dátové centrá.
 • Navrhnúť systém pre vnútornú aj vonkajšiu kabeláž.
 • Vybrať správny obal kabeláže pre sieťové inštalácie.
 • Použiť správne inštalačné postupy a vyhnúť sa bežným chybám.
 • Definovať správne testovacie kritériá a metódy pre medené a vláknové systémy

Úvod do systému štruktúrovanej kabeláže (SCS)

 • Stručná história SCS
 • Základný medený a optický prenos
 • Medená a vláknitá kabeláž
 • Viacvodivé vlákno so stupňovitým indexom
 • Rozdiel medzi Commercial Wiring a kabelážou dátových centier
 • Vývoj noriem
 • Úloha noriem
 • ANSI/TIA 568 norma
 • Spoločné štandardy
 • Nové využitie kabeláže na podporu Smart building

Horizontálna a administratívna – komerčná budova

 • Štandardná rekapitulácia diagramu: ANSI/TIA-568
 • Funkčné prvky a príklad
 • Scenár A: Určenie počtu pracovných oblastí
 • Scenár B: Určenie počtu umiestnení užívateľov
 • Zónové zapojenie
 • Administrácia
 • Úhlové a ploché panely
 • Vytvorenie schémy kabeláže
 • Prevedenie schémy do fyzického rozvrhnutia
 • Výpočet zoznamu materiálov

Horizontální a administrativa – datové centrum

 • Štandardná rekapitulácia diagramu: ANSI/TIA-568
 • Základné/Obmedzené/Typické nastavenie dátového centra
 • Tradičný 3-vrstvový návrh siete/ Návrh siete Spine a Leaf
 • Zakončovací hardvér
 • Administratívny design
 • Design kabeláže ToR/EoR/Spine & Leaf
 • Odolnosť siete a kabeláže
 • Vytvorenie návrhu schémy kabeláže pre ToR/EoR
 • Previesť do rozloženia patch panel/rack
 • Vypočítajte zoznam materiálov pre ToR/EoR

Chrbtica budovy – Komerčná budova

 • Schéma chrbtice
 • Vypočítanie požiadaviek na medenú chrbticu na Telecom Room (TR)
 • Vypočítať požiadavky na chrbticové vlákno na jednu telekomunikačnú miestnosť
 • Zhrnutie požiadaviek na chrbticu budovy
 • Zhrnutie požiadaviek na chrbticu budovy
 • Maximálne vzdialenosti chrbtice
 • Vytvorenie návrhu schémy kabeláže
 • Prevedenie schematického návrhu do rozloženia prepojovacích panelov/rozvádzačov

Chrbtica budovy – dátové centrum

 • Chrbticová topológia založená na TIA-942
 • Požiadavky na chrbticu TIA-942
 • Uznávaný chrbticový kábel
 • ToR/EoR/Spine and Leaf
 • Odhad vzdialenosti chrbtice
 • Odolnosť chrbticových káblových trás
 • Vytvorenie schémy kabeláže
 • Prevedenie schematického návrhu do rozloženia prepojovacích panelov/rozvádzačov
 • Fúzne zakončenie pre konektory vlákien
 • Vopred zakončené hlavné vlákno a medené káble

Architektonické úvahy

 • ANSI/TIA569-D Káblová cesta a priestory
 • Definícia priestorov
 • Vstupná miestnosť/ohraničenie
 • Typy stropných a podlahových ciest
 • Káblové žľaby/kôš/rebrík/rúrka
 • Výpočet veľkosti dráhy
 • Najlepšie postupy pre prevádzku káblov
 • Správa káblov/AIM
 • Uzemnenie a lepenie
 • Požiadavky na vzdialenosť medzi medenou kabelážou a napájacou kabelážou
 • Zastavenie požiaru
 • Protipožiarna bariéra
 • Ohňovzdorný plášťový kábel

Vonkajšia chrbtica

 • Bežná inštalácia a typy káblov v kampuse: Anténny kábel / Priamo uložený / Podzemný kábel
 • Plánovanie inštalácie vonkajších káblov
 • Ochrana pred bleskom / prepätím
 • Schválené uzemnenie pre prepäťovú ochranu
 • Vytvorenie schematického diagramu
 • Prevod schémy do fyzického rozvrhnutia

Inšpekcia a testovanie miesta

 • Poznámky k vizuálnej kontrole miesta
 • Bežné problémy s inštaláciou
 • Medený skúšobný štandard
 • Konfigurácia trvalého spojenia / kanálu / prepojovacieho kábla / MPTL
 • Vláknové konektory
 • Štandard pre testovanie vlákien
 • Certifikácia úrovne 1 a 2
 • Definícia vláknového spojenia
 • Kroky testovania vlákien
 • Kontrola a čistenie vlákien
 • Kalibrácia testovacích sád – 3 metódy
 • Nastavenie tŕňa pre testovanie
 • Výpočet rozpočtu straty vlákien
 • G.657 Vlákno necitlivé na ohyb
 • Optický reflektometer v časovej oblasti (OTDR)

Predpokladané znalosti

Kurz je vhodný ako pre účastníkov bez praktických skúseností, tak aj pre účastníkov, ktorí už majú aspoň jeden alebo dva roky skúseností v prostredí IT, dátových centier alebo zariadení.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

Data Centre Foundation Certificate (DCFC®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

140 EUR bez DPH

Certified Data Center Professional (CDCP®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Best seller

Certified Data Center Specialist (CDCS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Best seller

Certified Data Center Expert (CDCE®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Centre Facilities Operations Specialist (CDFOS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Risk Professional (CDRP®) en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Migration Specialist (CDMS®) Training en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified IT Manager (CITM®) en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH