Certified Data Center Risk Professional (CDRP®)

Kód kurzu: CDRP

Tento 2-dňový kurz je navrhnutý tak, aby účastníkov oboznámil s celkovým procesom riadenia rizík. Dôraz je kladený tak na infraštruktúru dátového centra, ako aj na fyzické zariadenie a vybavenie dátového centra. Účastník sa naučí, ako identifikovať a kvantifikovať riziko vo svojej organizácii, čím vytvorí schopnosť znížiť riziko na úroveň prijateľnú pre organizáciu.

Tento kurz je k dispozícii aj vo formáte TOD. Ak sa chcete dozvedieť viac o kurzoch TOD a zložkách balíčka TOD, kliknite tu

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 990 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: TOD

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 760 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 990 EUR Registrovať
Na vyžiadanie TOD 365 dní en 760 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Cieľová skupina pre tento kurz je akýkoľvek odborník na IT, zariadenie alebo prevádzku dátových centier pracujúcich v dátovom centre a jeho okolí (zastupujúci ako koncových zákazníkov, tak poskytovateľov služieb / facilitátorov) a majúci zodpovednosť za dosiahnutie a zlepšenie vysokej dostupnosti a ovládateľnosti dátového centra.

Štruktúra kurzu

Po absolvovaní tohto kurzu budete schopní:

 • Pochopiť rôzne štandardy a metodiky pre riadenie a hodnotenie rizík.
 • Zostaviť požadovaný projektový tím pre riadenie rizík.
 • Vykonať hodnotenie rizika a identifikovať aktuálne hrozby, slabé miesta a potenciálny vplyv.
 • Podať správu o aktuálnej úrovni rizika dátového centra ako kvantitatívne, tak kvalitatívne.
 • Predvídať a minimalizovať potenciálne finančné dôsledky.
 • Pochopiť možnosti riešenia rizika.
 • Priebežne monitorovať a kontrolovať stav existujúceho rizika dátového centra.
 • Znížiť frekvenciu a rozsah incidentov.
 • Reagovať na udalosti, keď nastanú.
 • Spĺňať požiadavky predpisov a zhody.
 • Podporiť certifikačné procesy, ako je ISO/IEC 27001.
 • Byť podporou celkovej správy spoločnosti a IT.

Predpokladané znalosti

Aj keď pre tento kurz neexistujú žiadne špecifické požiadavky, odporúčame účastníkom aspoň trojročnú prax v dátových centrách a/alebo IT infraštruktúrach. Absolvovanie CITM® a/alebo CDCP® sa odporúča, ale nie je podmienkou.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Účastníci absolvujú hodinovú skúšku Certified Data Center Risk Professional. Skúška má 40 otázok, je bez použitia materiálu a otázky sú výber z viacerých možností. Minimálny počet bodov je 27 zo 40. Účastníkom, ktorí zložia skúšku, bude udelený medzinárodne akreditovaný a uznávaný certifikát ‚Certified Data Center Risk Professional‘ (CDRP).

Certifikát CDRP má platnosť 3 roky, potom je nutná recertifikácia.

Naväzujúce kurzy

Certified Data Centre Facilities Operations Specialist (CDFOS®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Facilities Operations Manager (CDFOM®) en en/cz

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified Data Center Migration Specialist (CDMS®) Training en/cz en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH

Certified IT Manager (CITM®) en

Dodávateľ: EPI

Oblasť: Dátové centrá

Cena od:

200 EUR bez DPH