Certified TIA-942 Lead Auditor (CTLA®)

Kód kurzu: CTLA

Kurz CTLA® je navrhnutý tak, aby poskytol znalosti a zručnosti, aby sa účastníci mohli stať externým audítorom, ktorý je schopný samostatne vykonávať audity zhody ANSI/TIA-942. Kurz obsahuje prednášky a rôzne praktické príklady, ktoré odhaľujú a testujú ašpirujúceho audítora na jeho audítorské schopnosti. Externí audítori by mohli mať zásadný vplyv na určenie zhody alebo nezhody dátového centra s požiadavkami ANSI/TIA-942. Skúška ako taká je jednou z najnáročnejších skúšok v odvetví dátových centier.

Po absolvovaní kurzu bude účastník schopný:

 • Popísať schému auditu ANSI/TIA-942
 • Popísať rôzne certifikačné programy
 • Definovať program auditu ANSI/TIA-942
 • Skontrolovať konštrukčné výkresy z hľadiska zhody s normou
 • Posúdiť dôkazy auditu CAT-1, CAT-2, OFI, RFI
 • Vytvoriť správu o audite, ktorá zodpovedá požiadavkám TIA
 • Skontrolovať správu o nápravných opatreniach
 • Porozumieť požiadavkám a procesu vydávania certifikátov
 • Popísať požiadavky na údržbu certifikácie
200 EUR

240 EUR s DPH

Najbližší termín od 16.10.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 16.10.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 4 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 4 800 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 200 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
16.10.2024 Virtuálna 3 dni en 4 800 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 4 800 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 200 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Cieľová skupina pre tento kurz je každý profesionál, ktorý sa chce stať hlavným audítorom TIA-942. Certifikácia CTLA® tejto osobe neumožňuje vykonávať audit tretej strany a vydávať vyhlásenia/listy/certifikáty, pokiaľ nepracuje pre akreditovaný licenčný certifikačný orgán TIA a nespĺňa ďalšie povinnosti stanovené v akreditácii audítora. pravidlá TIA.

Štruktúra kurzu

Akreditačná schéma TIA-942

 • Akreditačná schéma TIA-942
 • Normy
 • SDO – Standards Development Organization
 • TC/SC – Technical Committee / Sub Committee
 • Proces vývoja štandardov
 • Vlastník schémy
 • Auditné organizácie (RCB, CB, CAB)
 • Akreditačný orgán (AB, NAB)
 • Úloha v rámci CB

Proces auditu a certifikácie

 • Prehľad procesu auditu
 • Začať audit
 • Pripravte sa na audit
 • DCDV – Overenie návrhu dátového centra
 • DCCC – Certifikace shody datového centra
 • Písanie správy
 • CAR – Správa o nápravných opatreniach
 • Vydávanie certifikátov
 • Certifikácia ANSI/TIA-942 pre dátové centrá
 • Údržba certifikátu
 • Prehľad trvania krokov auditu

Plánovanie auditu

 • Program auditu
 • Plánovanie rozvrhu
 • Príprava auditu
 • Otváracie stretnutie
 • Cvičenie: Vytvorenie programu auditu, otvorenie prezentácie na schôdzke

Úrovne hodnotenia Kritériá auditu

 • Úvahy o kritériách auditu na vysokej úrovni
 • Vysoké požiadavky na dizajn (architektonické, elektrické,
  mechanické, telekomunikačné)

  • Hodnotené-1
  • Hodnotené-2
  • Hodnotené-3
  • Hodnotené-4

Rekapitulace klasifikace neshody

 • Klasifikácia nezhody
 • Veľká nezhoda
 • Menšia nezhoda
 • OFI – Vylepšenie formulára pre pozorovanie
 • RFI – Request For Information
 • Klasifikácia nezhody

Umiestnenie webu a architektonický audit

 • Kľúčové úvahy

Audit požiarnej bezpečnosti

 • Kľúčové úvahy

Audit fyzickej bezpečnosti

 • Kľúčové úvahy
 • Cvičenie: Zopakovanie územného plánovania, pôdorysu, fyzického zabezpečenia, požiarnej bezpečnosti

Elektronický audit

 • Kľúčové úvahy
 • Cvičenie: SLD – jednoriadkový diagram

Mechanický audit

 • Kľúčové úvahy
 • Cvičenie: SLPD – Schéma jednoduchého potrubia, prívod paliva

Telekomunikační audit

 • Kľúčové úvahy
 • Cvičenie: Kontrola sieťového smerovania

Záverečná schôdzka

 • Záverečná schôdzka
 • Cvičenie: Prezentácia na záverečnej porade

Príprava a distribúcia audítorskej správy

 • Požiadavky na audítorskú správu
 • Distribúcia audítorských správ
 • Uchovávanie dokumentov
 • Cvičenie: Tvorba revíznej správy

Správa CAR

 • Následná akcia po správe o audite
 • Záznam histórie nezhody
 • Kritériá na vydanie osvedčenia o zhode
 • Recenzie CAR
 • Cvičenie: Kontrola odozvy CAR

Certifikácia

 • Celý cyklus auditu
 • Dohľadový audit
 • Recertifikačné audity
 • Vydanie certifikátu TIA-942 DCDV/DCCC
 • Požiadavky na certifikát
 • Registrácia certifikátu

Predpokladané znalosti

Účastníci musia vlastniť nasledujúce certifikácie:

 • CTDC® – Certified TIA-942 Design Consultant Certificate
 • CTIA® – Certified TIA-942 Internal Auditor Certificate nebo ISO-9001 or ISO-27001 Lead Auditor Certificate

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Účastníci, ktorí úspešne zložia skúšku, dostanú oficiálny certifikát „Certified TIA-942 Lead Auditor“.

Certifikát CTLA® je vydaný pre verziu ANSI/TIA-942 aktuálnu v tom čase, v ktorej bola skúška vykonaná. Samotný certifikát nevyprší a zostáva relevantný pre uvedenú verziu ANSI/TIA-942 a podlieha regulácii audítorov podľa TIA.

Pre udelenie certifikácie CTLA® musí kandidát splniť dve kritériá. Prvá je úspešné dokončenie obchodných prípadov počas školenia, výsledok bude k dispozícii do 14 dní. Druhým je 60-minútová so 40 otázkami s možnosťou výberu, pričom na úspešné zloženie je potrebných 32 správnych odpovedí.