CompTIA

CompTIA (The Computing Technology Industry Association) je popredný poskytovateľ IT certifikácií. S viac ako 2 milióny IT certifikáciami vydanými po celom svete je CompTIA odhodlána pomáhať IT profesionálom v digitálne prepojenom svete.

PRESKÚMAŤ CERTIFIKAČNÉ CESTY

Prehľad kurzov

Core

4 kurzy

CompTIA IT Fundamentals+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Hardware / Kurzy Operačné systémy

Cena od:

895 EUR bez DPH

CompTIA A+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Hardware / Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

Best seller

CompTIA Network+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Network

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

CompTIA Security+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 185 EUR bez DPH

Best seller

Infrastructure

3 kurzy

CompTIA Cloud+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

CompTIA Linux+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

CompTIA Server+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

Cybersecurity

3 kurzy

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

CompTIA PenTest+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

Data and Analytics

1 kurz

CompTIA Data+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 020 EUR bez DPH

Certification

11 kurzov

CompTIA IT Fundamentals Exam FC0-U61 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

121 EUR bez DPH

CompTIA A+ Exams 220-1001 (Core 1) and 220-1002 (Core 2) en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

221 EUR bez DPH

CompTIA Network+ Exams N10-008 and N10-007 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

323 EUR bez DPH

CompTIA Security+ Exam SY0-601 a SY0-701 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

353 EUR bez DPH

CompTIA Cloud+ Exam CV0-003 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

323 EUR bez DPH

CompTIA Server+ Exams SK0-004 and SK0-005 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

323 EUR bez DPH

CompTIA Linux+ Exam XK0-005 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

323 EUR bez DPH

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) Exam CS0-002 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

353 EUR bez DPH

CompTIA PenTest+ Exams PT0-001 and PT0-002 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

353 EUR bez DPH

CompTIA Advanced Security Practitioner (CASP+) Exam CAS-004 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

445 EUR bez DPH

CompTIA Data+ DA0-001 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

221 EUR bez DPH