CompTIA Server+ Exams SK0-004 and SK0-005

Kód kurzu: COMPSK004

CompTIA Server+ je globálna certifikácia, ktorá overuje praktické zručnosti IT profesionálov, ktorí inštalujú, spravujú a riešia problémy so servermi v dátových centrách a tiež v on-premise a hybridných prostrediach.

CompTIA Server+ je jedinou certifikáciou, ktorá môže zaistiť, že IT profesionáli na úrovni administrátora budú schopní vykonávať prácu v akomkoľvek prostredí, pretože ide o jedinú certifikáciu neobmedzenú na jedinú platformu.

Skúška pokrýva základné hardvérové a softvérové technológie on-premise a hybridných serverových prostredí vrátane vysokej dostupnosti, cloud computingu a skriptovania. Nová skúška zahŕňa otázky založené na výkone, ktoré vyžadujú, aby kandidát preukázal viacstupňové znalosti pre bezpečné nasadenie, správu a odstraňovanie problémov so servermi.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny skúšok

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1h 30min

Jazyk: en

Cena bez DPH: 323 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 1h 30min en 323 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

Exam Codes  SK0-004 SK0-005
Launch Date July 31, 2015 May 18, 2021
Exam Description Server+ covers server architecture, administration, storage, security, networking, troubleshooting as well as disaster recovery. Server+ validates the hands-on skills of IT professionals who install, manage and troubleshoot servers in data centers as well as on-premise and hybrid environments.
Number of Questions  Maximum of 100 questions 90 questions
Type of Questions  Multiple choice Multiple choice and performance-based
Length of Test  90 Minutes
Passing Score  750 (on a scale of 100-900)
Recommended Experience A+ Certification
Individuals with 18 to 24 months of IT experience
CompTIA A+ certified or equivalent knowledge  Two years of hands-on experience working in a server environment
Languages English, Simplified Chinese, Japanese English (at launch), Japanese (at later date)
Retirement January 7, 2022 TBD

Renewal

The CompTIA Server+ certification is considered good for life and does not need to be renewed.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Kód skúšky  SK0-004 SK0-005
Dátum spustenia 31. júla, 2015 18. mája, 2021
Popis skúšky Server+ pokrýva architektúru servera, administráciu, úložisko, zabezpečenie, siete, riešenie problémov a obnovu po havárii. Server+ overuje praktické zručnosti IT profesionálov, ktorí inštalujú, spravujú a riešia problémy so servermi v dátových centrách aj v on-premise a hybridných prostrediach.
Počet otázok 100 otázok 90 otázok
Typy otázok Výber z viacerých možností Výber z viacerých možností a praktické simulácie
Dĺžka testu 90 minút
Minimálny počet bodov  750 (z 900)
Odporúčané znalosti Certifikácia A+
IT prax 18 až 24 mesiacov
Certifikácia CompTIA A+ alebo ekvivalentné znalosti. Dva roky praktických skúseností s prácou v prostredí servera.
Jazyk Angličtina Angličtina
Ukončenie platnosti 7. januára, 2022 nie je zatiaľ stanovené

Obnovenie certifikácie

The CompTIA Server+ certifikácia ma celoživotnú plastnosť a nie je potrebné ju obnovovať.

Naväzujúce kurzy

CompTIA Cybersecurity Analyst (CySA+) Exam CS0-002 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

353 EUR bez DPH

CompTIA PenTest+ Exams PT0-001 and PT0-002 en

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

353 EUR bez DPH