CompTIA IT Fundamentals+

Kód kurzu: COMPF

V tomto kurze sa naučíte základné IT zručnosti a potrebné na vykonávanie bežne vykonávaných úloh koncovými užívateľmi aj IT profesionálmi, vrátane:

 • Identifikácia a vysvetlenie počítačových komponentov
 • Nastavenie pracovnej stanice, vrátane vykonávania inštalácií softvéru
 • Nadväzovanie sieťovej konektivity
 • Identifikácia problémov s kompatibilitou a identifikácia a prevencia bezpečnostných rizík
 • Riadenie bezpečnosti a preventívnej údržby počítačov

Certifikačná skúška nie je zahrnutá v cene kurzu.

 

895 EUR

1 074 EUR s DPH

Najbližší termín od 03.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 03.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 895 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 895 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 07.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 895 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 02.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 895 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 895 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
03.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 895 EUR Registrovať
05.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 895 EUR Registrovať
07.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 895 EUR Registrovať
02.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 895 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 895 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Študenti zvažujúci kariéru v IT.
 • Profesionáli pracujúci v odboroch, ktoré vyžadujú široké znalosti IT.
 • Zamestnanci marketingu, predaja a prevádzky v organizáciách založených na IT.

Prečo by ste mali prospech z ITF+?

Očakáva sa, že pracovné miesta v IT porastú oveľa rýchlejšie, než je priemer (11 %), a počas 10-ročného obdobia 2019 – 29 pribudne 531 200 nových pracovných miest. (Zdroj: Americký úrad pre štatistiku práce)

Takmer tri štvrtiny zamestnávateľov po celom svete hodnotia technológie ako primárny faktor pri dosahovaní obchodných cieľov (72 %). (Zdroj: CompTIA International Trends in Technology and Workforce) Všetci pracovníci potrebujú základné IT zručnosti, aby mohli tieto technológie používať.

Štruktúra kurzu

IT KONCEPCIA A TERMINOLÓGIA

Rozumieť notačným systémom, ilustrovať základy práce na počítači a vysvetliť hodnotu dát a riešenie problémov

INFRASTRUKTÚRA

Vedieť, ako nastaviť a nainštalovať bežné periférne zariadenia k notebooku/PC alebo zabezpečiť základnú bezdrôtovú sieť

APLIKÁCIA A SOFTVÉR

Ako spravovať aplikačný softvér, porozumieť rôznym komponentom operačného systému a vysvetliť účel metód aplikačnej architektúry

VÝVOJ SOFTVÉRU

Pochopiť kategórie programovacích jazykov, interpretovať logiku a pochopiť účel programovacích konceptov

ZÁKLADY DATABÁZY

Koncepty, štruktúry a účel databázy, rovnako ako rozumie metódam používaným na prepojenie

BEZPEČNOSŤ

Pochopte dôvernosť, integritu a dostupnosť zabezpečených zariadení a osvedčených metód

Certifikácie

Skúška CompTIA IT Fundamentals sa zameriava na základné IT zručnosti a znalosti potrebné na vykonávanie úloh, ktoré bežne vykonávajú pokročilí koncoví používatelia aj základní IT profesionáli, vrátane:

 • Využívanie vlastností a funkcií bežných operačných systémov a nadväzovanie sieťovej konektivity
 • Identifikácia bežných softvérových aplikácií a ich účelu
 • Používanie osvedčených postupov zabezpečenia a prehliadania webu

Táto skúška je určená pre kandidátov, ktorí sú pokročilými koncovými užívateľmi a/alebo uvažujú o kariére v IT. Skúška je tiež vhodná pre jednotlivcov so záujmom o získanie certifikácií na profesionálnej úrovni, ako je A+.

CompTIA IT Fundamentals FC0-U61:
Čo je v tejto verzii

 • Nainštalovanie softvéru
 • Vytvorenie základného sieťového pripojenia
 • Identifikácia/predchádzanie základným bezpečnostným rizikám
 • Vysvetlenie teórií odstraňovania závad a preventívnu údržbu zariadenia
Kód skúšky Exam FC0-U61
Dátum spustenia 4. septembra 2018
Detaily skúšky Nová skúška CompTIA IT Fundamentals sa zameriava na znalosti a zručnosti potrebné na identifikáciu a vysvetlenie základov výpočtovej techniky, IT infraštruktúry, vývoja softvéru a používania databáz. S touto novou verziou prichádza pridanie +, aby sme sa ďalej odlíšili na trhu a reprezentovali kvalitu a štandardy CompTIA.
Počet otázok 75
Typy otázok Výber z viacerých odpovedí(multiple choice)
Dĺžka testu 60 minút
Minimálny počet bodov 650 (z 900 bodov)
Odporúčané znalosti Nie sú nutné žiadne predchádzajúce skúsenosti
Jazyk Angličtina

Certifikácia CompTIA IT Fundamentals je platná celý život a nie je potrebné ju obnovovať.

Naväzujúce kurzy

CompTIA Linux+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Kurzy Operačné systémy

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

CompTIA Network+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Network

Cena od:

1 060 EUR bez DPH

CompTIA Security+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

1 185 EUR bez DPH

Garantovaný

CompTIA Server+ en/cz

Dodávateľ: CompTIA

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

1 060 EUR bez DPH