ITIL v praxi je konečne tu: ITIL® Practice Manager

18. 3. 2024

Príchod ITIL Practice Manager otvára novú oblasť v rámci rodiny ITIL, ktorá ponúka úplne nové možnosti v oblasti riadenia a správy IT služieb. Táto nová oblasť prináša kratšie a flexibilnejšie školenia.

Čo je nové?

ITIL Practice Manager (Practioner) prináša 34 praktík riadenia, ktoré pokrývajú niektoré z najpraktickejších zdrojov rámca ITIL. V súčasnosti je k dispozícii 15 kurzov. Jednotlivé kurzy sú určené pre odborníkov, ktorí chcú preukázať a overiť svoje zručnosti v konkrétnych oblastiach praxe. Sú ponúkané ako jednodňové školenia, ktoré vám pomôžu aplikovať získané vedomosti v reálnych pracovných situáciách. Kombinované kurzy sú zamerané na overenie zručností a vedomostí odborníkov, ktorí sa usilujú o efektívnu spoluprácu medzi rôznymi oblasťami praxe.

Pre koho je ITIL Practice Manager určený?

 • Vlastníkov procesov
 • Manažérov procesov
 • IT manažérov a vedúcich IT oddelení
 • Špecialistov na riadenie IT služieb
 • Vedúcim tímov
 • Odborníci na ITIL
 • Konzultanti ITIL
 • IT odborníci

Čo získam absolvovaním kurzov ITIL Practice Manager?

 • Hlbšie znalosti konkrétnych postupov ITIL
 • Schopnosť riešiť zložité situácie a problémy
 • Pochopenie moderných trendov
 • Lepšie riadenie služieb IT
 • Lepšiu komunikáciu (tím, dodávatelia, zákazníci)
 • Dôveryhodnosť – autorita
 • Lepšie porozumenie podnikaniu
 • Prístup k exkluzívnym zdrojom (postupy získavania zdrojov)

Aké oblasti pokrýva ITIL Practice Manager?

1. Monitorovanie, podpora a plnenie (Monitor, Support and Fulfil)

Tento kurz sa zameriava na pochopenie kľúčových pojmov, princípov, hodnoty a výziev nasledujúcich postupov riadenia: Service Desk, Incident Management (Riadenie incidentov), Problem Management (Riadenie problémov), Service Request Management (Riadenie požiadaviek na služby), Monitoring and Event Management (Monitorovanie a riadenie udalostí).

Kurzy:

2. Plánovanie, implementácia a kontrola (Plan, Implement and Control)

Tento kurz sa zameriava na pochopenie kľúčových konceptov, princípov, hodnoty a výziev nasledujúcich manažérskych praktík: Change Enablement, Deployment Management, Release Management, Service Configuration Management a IT Asset Management.

Kurzy:

3. Spolupráca, zabezpečenie a zlepšenie (Collaborate, Assure and Improve)

Tento kurz sa zameriava na pochopenie kľúčových konceptov, princípov, hodnoty a výziev nasledujúcich manažérskych praktík: Riadenie vzťahov, Riadenie dodávateľov, Riadenie úrovne služieb, Neustále zlepšovanie, Riadenie informačnej bezpečnosti.

Kurzy:

Ako môžem získať certifikát ITIL® Practice Manager?

Na získanie titulu ITIL® Practice Manager 4 je potrebné absolvovať 5 samostatných kurzov a modul ITIL Specialist: Create, Deliver and Support alebo kombinovaný kurz a modul ITIL Specialist: Create, Deliver and Support. Tento titul potvrdzuje vaše zručnosti a znalosti v oblasti riadenia služieb IT a riadenia praxe.

Podobné články