ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support + exam

Kód kurzu: ITIL4CDS

Tento kurz poskytuje vedúcim IT, odborníkom a podpornému personálu, ktorí už majú za sebou kurz ITIL 4 Foundation, pochopenie, ako integrovať rôzne hodnotové prúdy a činnosti za účelom vytvárania, poskytovania a podpory produktov a služieb s podporou IT a príslušných postupov, metód a nástrojov. Umožňuje im porozumieť výkonnosti služieb, kvalite služieb a metódam zlepšovania.
Cena skúšky je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 440 EUR

1 728 EUR s DPH

Najbližší termín od 17.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 17.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 19.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 21.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
17.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
19.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
21.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
16.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Tento kurz vám pomôže:

 • Zlepšiť existujúce procesy
 • Efektívne riadiť IT tímy
 • Optimalizovať hodnotové prúdy a pracovné postupy
 • Zladiť digitálne služby s obchodnou stratégiou
 • Zlepšiť spôsob rozvoja služieb
 • Integrovať nové technológie a spôsoby práce Lean, Agile a DevOps.

Cieľová skupina

 • Jednotlivci pracujúci v riadení služieb
 • ITSM manažéri a ašpirujúca ITSM manažéri
 • Pracovníci ITSM, ktorí riadia prevádzku IT a digitálnych produktov a služieb, a ktorí sú zodpovední za komplexné dodávky

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám pomôže:

 • Zlepšiť existujúce procesy
 • Efektívne riadiť IT tímy
 • Optimalizovať hodnotové prúdy a pracovné postupy
 • Zladiť digitálne služby s obchodnou stratégiou
 • Zlepšiť spôsob rozvoja služieb
 • Integrovať nové technológie a spôsoby práce Lean, Agile a DevOps.

Predpokladané znalosti

Uchádzači musia byť držiteľmi certifikátu ITIL 4 Foundation.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena oficiálnej certifikačnej skúšky od AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert je zahrnutá v cene kurzu.

Informácie o skúške

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Create, Deliver and Support a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.