Kurzy ISO

Pripravte sa na zloženie ISO certifikácií pomocou našich prípravných kurzov

iso

Čo je to ISO?

International Organization for Standardization (ISO) je medzinárodná organizácia pre vývoj noriem zložená zo zástupcov národných normalizačných organizácií členských krajín. ISO pracuje na poskytovaní štandardizácie naprieč radom produktov a spoločností. Jeho hlavným cieľom je uľahčiť obchod, ale zameriava sa na zlepšovanie procesov, bezpečnosť a kvalitu v niekoľkých oblastiach.

Prečo sa certifikovať?

Certifikácia môže byť užitočným nástrojom na zvýšenie dôveryhodnosti tým, že preukážete, že váš produkt alebo služba spĺňa očakávania vašich zákazníkov. Pre niektoré odvetvia je certifikácia zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou.

Ako sa na certifikáciu ISO pripraviť?

ISO má rôzne rodiny (radu) štandardov. Príkladom môže byť rad ISO 9000, ktorý sa zaoberá rôznymi aspektmi riadenia kvality a obsahuje niektoré z najznámejších noriem ISO. V našom portfóliu nájdete aj prípravné kurzy pre certifikácie z radu ISO 27000. Ich používanie umožňuje organizáciám akéhokoľvek druhu riadiť zabezpečenie majetku, ako sú finančné informácie, duševné vlastníctvo, údaje o zamestnancoch alebo informácie zverené tretími stranami.

Všetky prípravné kurzy k certifikáciám ISO dodáva spoločnosť PECB, čo je certifikačný orgán, ktorý poskytuje vzdelávanie a certifikáciu podľa ISO/IEC 17024 jednotlivcom v širokej škále medzinárodných noriem a odborov. Školeniu od PECB sa venujú oblastiam bezpečnosti informácií, ochrany súkromia a dát, kontinuity podnikania, riadenia kvality a služieb, riadenia rizík, zdravia a bezpečnosti a udržateľnosti.

Prehľad kurzov

ISO 9001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO 9001 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

350 EUR bez DPH

ISO 9001 Lead Implementer en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

835 EUR bez DPH

Best seller

Certified Management Systems Internal Auditor en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

493 EUR bez DPH

ISO 22301 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

260 EUR bez DPH

ISO/IEC 27035 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27001 Introduction en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

185 EUR bez DPH

ISO/IEC 27032 Foundation en/cz en

Dodávateľ: PECB

Oblasť: ISO

Cena od:

340 EUR bez DPH