Kurzy CRM

Naučte sa vyťažiť z vášho Customer Relationship Management (CRM) systému maximum

crm

Čo je CRM?

CRM (Customer Relationship Management) je dlhodobá stratégia v oblasti komunikácie, marketingu, predaja a dodávok služieb s primárnym zameraním na zákazníkov (na rozdiel od iných stratégií zameraných na produkt, službu, zisk atď.).

Čo je CRM softvér?

Softvér Customer Relationship Management (CRM) je profesionálny nástroj, ktorý vám pomôže dosiahnuť strategické ciele. Umožňuje zhromažďovať, triediť a spracovávať zákaznícke dáta, najmä zákazníkov, obchodné kontakty, projekty, prebiehajúce obchodné procesy a dosiahnuté tržby z predaja. CRM systémy vám tak pomáhajú sledovať a vyhodnocovať všetky obchodné aktivity naprieč celou spoločnosťou.

Cieľ CRM je primárne zameraný na lepšie pochopenie potrieb zákazníkov a identifikáciu ich špecifických potrieb. To pomáha budovať dlhodobý vzťah so zákazníkom a vykonávať opakujúce sa obchody. Pomocou CRM softvéru sa dokážete o zákazníkov lepšie a dôkladnejšie starať.

CRM je systém podporujúci:

  • celý životný cyklus zákazníka
  • efektívny koordinačný vzťah medzi vami a zákazníkom
  • zákaznícku starostlivosť na najvyššej úrovni

CRM riešenie

Aby ste mohli ťažiť zo všetkých výhod CRM systému, je samozrejme nutné s ním vedieť správne zaobchádzať. Na tento účel slúžia naše kurzy, ktoré pripravia vás alebo vašich zamestnancov, ako sa daný CRM softvér používa. V našom portfóliu školení nájdete napríklad praktické kurzy k CRM systému Microsoft Dynamics 365. Tieto autorizované kurzy vás pripravia aj na oficiálne certifikačné skúšky spoločnosti Microsoft.

Prehľad kurzov

MB-210 Microsoft Dynamics 365 Sales en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

485 EUR bez DPH

MB-220 Microsoft Dynamics 365 Marketing en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

MB-230 Microsoft Dynamics 365 Customer Service en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

MB-240 Microsoft Dynamics 365 Field Service en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

MB-300 Microsoft Finance and Operations Core en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

775 EUR bez DPH

MB-310 Microsoft Dynamics 365 Finance en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

MB-330 Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 200 EUR bez DPH

MB-500 Microsoft Dynamics 365: Finance and Operations Apps Developer en en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: CRM

Cena od:

1 200 EUR bez DPH