Splunk

Splunk je softvérová spoločnosť, ktorá vyrába softvér na vyhľadávanie, monitorovanie a analýzu strojovo generovaných údajov prostredníctvom webového rozhrania.

Prehľad kurzov

Splunk Courses

35 kurzov

Free Splunk User Behavior Analytics en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Splunk Infrastructure Overview en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Splunk for Analytics and Data Science en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Cluster Administration en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Enterprise Data Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 395 EUR bez DPH

Troubleshooting Splunk Enterprise en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Splunk Cloud Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 135 EUR bez DPH

Transitioning to Splunk Cloud en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Architecting Splunk Enterprise Deployments en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Enterprise System Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Advanced Dashboards and Visualizations en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Building Splunk Apps en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Developing with Splunk’s REST API en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Developing SOAR Playbooks en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Advanced SOAR Implementation en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Administering Splunk Enterprise Security en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Using Splunk Enterprise Security en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Using Splunk IT Service Intelligence en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Implementing Splunk IT Service Intelligence en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 135 EUR bez DPH

Implementing Splunk SmartStore en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Using Splunk Infrastructure Monitoring en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Kubernetes Monitoring with Splunk Observability Cloud en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Automation Using the REST and SignalFlow APIs en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Using the Splunk Terraform Provider en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Administering SOAR (ASOAR) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Using SignalFlow in Splunk Observability Cloud (AURSAPI) en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Implementing Splunk Data Stream Processor (DSP) (ISDSP) en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 135 EUR bez DPH

Ingesting Application Metrics in Splunk Observability Cloud (IAMSIM) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Manual Instrumentation with Splunk APM (IASAPM) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Using Choropleth (SUC) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Using Splunk Application Performance Monitoring (USAPM) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Using Splunk Log Observer Connect (USLO) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Using Splunk Mission Control (USMC) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Visualizing and Alerting in Splunk Observability Cloud (VASIM) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Working with Metrics in Splunk (WWMS) en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Search Expert

14 kurzov

What is Splunk? en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Intro to Splunk en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Using Fields en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Scheduling Reports and Alerts en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Virtualizácie

Cena od:

0 EUR bez DPH

Visualizations en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť:

Cena od:

0 EUR bez DPH

Working with Time en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Statistical Processing en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Comparing Values en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Result Modification en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Leveraging Lookups and Subsearches en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Correlation Analysis en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Search Under the Hood en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Search Optimization en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Multivalue Fields en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Knowledge Manager

8 kurzov

Intro to Knowledge Objects en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Creating Knowledge Objects en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Creating Field Extractions en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Enriching Data with Lookups en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Data Models en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Introduction to Dashboards en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Dynamic Dashboards en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Creating Maps en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH