Implementing Splunk IT Service Intelligence

Kód kurzu: SPLUNKIII

Táto časť nie je lokalizovaná

This 18-hour course is designed for administrator users who willimplement Splunk IT Service Intelligence for analysts to use. The firstday includes the day of content from Using Splunk IT ServiceIntelligence.

2 135 EUR

2 562 EUR s DPH

Najbližší termín od 02.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 02.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 29.07.2024

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 2 135 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 4 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 2 135 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
02.07.2024 Virtuálna 4 dni en 2 135 EUR Registrovať
16.07.2024 Virtuálna 4 dni en 2 135 EUR Registrovať
29.07.2024 Virtuálna 4 dni en 2 135 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 4 dni en/cz 2 135 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Using Modules 1-4

 • 1 – Navigating ITSI Cloud and Service Analyzers
 • 2 – Visualizing Services with Glass Tables
 • 3 – Investigating Issues with Deep Dives
 • 4 – Managing Episodes

Module 1 – Deployment and Initial Configuration

 • Understand IT Service Intelligence licensing
 • Describe factors affecting IT Service Intelligence performance
 • Identify IT Service Intelligence components
 • Configure IT Service Intelligence roles
 • Configure IT Service Intelligence modules
 • Describe IT Service Intelligence deployment options
 • List IT Service Intelligence hardware recommendations
 • Describe the installation procedure
 • Understand IT Service Intelligence licensing
 • Describe factors affecting IT Service Intelligence performance
 • Identify IT Service Intelligence components
 • Configure IT Service Intelligence roles
 • Configure IT Service Intelligence modules

Module 2 – Designing Services

 • Given customer requirements, plan ITSI services
 • Design service KPI properties, such as schedules, importance,
 • Identify entity-oriented KPIs
 • Identify dependencies between services

Module 3 – Data Audit and Base Searches

 • Analyze a data environment based on implementation requirements
 • Identify necessary data sources for KPIs
 • Plan data intake for IT Service Intelligence configuration
 • Implement base searches to support service design

Module 4 – Implementing Services

 • Use a service design to implement services in IT Service Intelligence
 • Create KPIs using base searches
 • Configure basic KPI settings for calculation and aggregation
 • Configure KPI lag and backfill
 • Set KPI importance
 • Calculate service health score

Module 5 – Thresholds and Time Policies

 • Configure KPI thresholds
 • Use aggregate and entity-level thresholds
 • Use static and adaptive thresholds
 • Apply time policies to thresholds
 • Create custom threshold templates

Module 6 – Entities and Modules

 • Add KPIs to services from modules
 • Identify good use cases for entities
 • Define entities in services
 • Use entities in KPI searches
 • Use pseudo entities in KPI searches

Module 7 – Templates and Dependencies

 • Define service template use cases
 • Create service templates
 • Create new services from templates
 • Create dependencies between services

Module 8 – Anomaly Detection and Predictive Analytics

 • Define anomaly detection capabilities
 • Configure anomaly detection for KPIs
 • Configure predictive analytics for services

Module 9 – Access Control

 • Identify ITSI roles and capabilities
 • Describe service level roles and team ownership
 • Modify ITSI menu options
 • Control access to ITSI views

Module 10 – Customization, Maintenance, Troubleshooting

 • Use backup and restore tools
 • Install content packs
 • Use maintenance mode for services and entities
 • Understand the ITSI REST interface
 • ITSI troubleshooting

Module 11 – Correlation Searches and Multi-KPI Alerts

 • Define new correlation searches
 • Define Multi-KPI alerts
 • Manage notable event storage

Module 12 – Aggregation Policies

 • Define aggregation policy capabilities
 • Modify the default aggregation policy
 • Understand Smart Mode
 • Create new aggregation policies
 • Use aggregation policies to automate notable event response

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

To be successful, students should have a solid understanding of the following courses:

 • Splunk Fundamentals 1
 • Splunk Fundamentals 2
 • Splunk Fundamentals 3
 • Advanced Searching and Reporting

Or the following single-subject courses:

 • What is Splunk?
 • Intro to Splunk
 • Using Fields
 • Scheduling Reports and Alerts
 • Visualizations
 • Working with Time
 • Leveraging Lookups and Sub-searches
 • Correlation Analysis
 • Search Under the Hood
 • Search Optimization
 • Introduction to Knowledge Objects
 • Creating Knowledge Objects
 • Creating Field Extractions
 • Enriching Data with Lookups
 • Data Models
 • Introduction to Dashboards
 • Dynamic Dashboards

Students should also have completed the following courses

 • Splunk Enterprise System Administration
 • Splunk Enterprise Data Administration

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Naväzujúce kurzy

Free Splunk Fundamentals 1 en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Free Splunk User Behavior Analytics en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Advanced Searching and Reporting en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Infrastructure Overview en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

0 EUR bez DPH

Splunk for Analytics and Data Science en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Creating Dashboards with Splunk en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Splunk Cluster Administration en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Enterprise Data Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 395 EUR bez DPH

Troubleshooting Splunk Enterprise en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Working with Metrics in Splunk en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Implementing Splunk Data Stream Processor (DSP) en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 130 EUR bez DPH

Splunk Cloud Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

2 125 EUR bez DPH

Transitioning to Splunk Cloud en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Splunk Enterprise System Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Splunk Enterprise System Administration en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Advanced Dashboards and Visualizations en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Building Splunk Apps en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Developing with Splunk’s REST API en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Dodávateľ:

Oblasť:

Cena od:

0 EUR bez DPH

Developing SOAR Playbooks en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Advanced SOAR Implementation en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Administering Splunk Enterprise Security en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Using Splunk Enterprise Security en en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 600 EUR bez DPH

Using Splunk IT Service Intelligence en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Implementing Splunk SmartStore en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Dodávateľ:

Oblasť:

Cena od:

0 EUR bez DPH

Kubernetes Monitoring with Splunk Observability Cloud en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

535 EUR bez DPH

Automation Using the REST and SignalFlow APIs en/cz

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH

Using the Splunk Terraform Provider en

Dodávateľ: Splunk

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 075 EUR bez DPH