Prečo je Scaled Agile Framework (SAFe®) povinnou výbavou každého vývojára v roku 2024?

3. 1. 2024

Scaled Agile Framework® (SAFe®) je popredný svetový rámec pre agilitu podnikov a jeho popularita neustále rastie. SAFe® poskytuje podnikom a pracovníkom návod, ako môžu rásť a úspešne reagovať na zmeny v dynamickom prostredí vývoja softvéru. V súčasnosti sa nachádza v šiestej iterácii a SAFe prijalo viac ako 20 000 podnikov na celom svete. V minulom roku sme zaznamenali aj nárast popularity certifikátov SAFe® v domácich firmách, pričom niektoré vývojové tímy ich dokonca vyžadujú.

Význam certifikácie SAFe®

SAFe® ponúka školiaci a certifikačný program, ktorý pomáha tímom a organizáciám pochopiť a efektívne implementovať agilné metodiky vo veľkom rozsahu. Certifikácia SAFe® je medzi tímami vyvíjajúcimi softvér čoraz vyhľadávanejšia, a to z dobrého dôvodu. Profesionáli s certifikátom SAFe® nielenže lepšie rozumejú agilným princípom, ale dokážu aj efektívne pracovať v rámci komplexných projektov. To umožňuje tímom dosahovať lepšie výsledky, ako naznačujú slová svetových značiek:

 • Porsche: „V tejto digitálnej ére potrebujete iný prístup… a to je agilná metodika ako SAFe® … potrebujete túto metodiku, aby ste sa vyrovnali s touto komplexnou érou.“
 • Southwest Airlines: „V priebehu 10 týždňov sme schopní zmeniť celú našu organizáciu, celé naše technologické oddelenie alebo dokonca celý náš podnik, aby sme sa zamerali a reagovali na trh.“
 • Mercedes Benz: „Prechodom od vodopádovej metódy k prijatiu SAFe® sme boli schopní uviesť na trh lepšie technológie, lepšie operačné systémy, umelú inteligenciu a rozpoznávanie tváre, integrovať rôzne zdroje údajov a využiť lepšie modely rizík.“

Typické vplyvy na podniky

Podniky, ktoré implementujú SAFe, uvádzajú mnohé výhody vrátane:

 • 10-50 % spokojnejších a angažovanejších zamestnancov,
 • 20-50 % zvýšenie produktivity,
 • 30-75 % rýchlejšie uvedenie na trh,
 • 25-75% zlepšenie kvality.

Najžiadanejšie certifikácie

1. SAFe® Agilist (SA):

 • Certifikácia pre agilných lídrov, ktorí vedú agilnú transformáciu v tíme alebo organizácii.
 • Získate zručnosti na škálovanie štíhleho a agilného vývoja v podniku.
 • Koordinovať vývoj veľkých projektov a podporovať Lean-Agile transformáciu v podniku.

2. SAFe® Program Consultant (SPC):

 • Certifikácia pre odborníkov schopných riadiť transformáciu vo veľkých organizáciách.
 • Implementácia SAFe® a Lean Portfolio Management.
 • Školenia a podpora pre manažérov a vedúcich pracovníkov v oblasti Leading SAFe.

3. SAFe® Product Owner/Product Manager (POPM):

 • Kurz na rozvoj zručností štíhleho vedenia a riadenia zásobníka.
 • Iteračné plánovanie a spolupráca v agilnom vlaku vydávania verzií.

4. SAFe® Scrum Master (SSM):

 • Kurz na pochopenie úlohy Scrum Mastera v podniku.
 • Podpora implementácie DevOps a vedenie agilných tímov pre dosiahnutie maximálnych obchodných výsledkov.

Certifikácie a kurzy SAFe® ponúkajú komplexné vzdelávanie v oblasti agilného riadenia a škálovania štíhleho a agilného vývoja. SAFe® Agilist a Program Consultant sú zamerané na lídrov transformácie, zatiaľ čo Product Owner/Product Manager a Scrum Master sa špecializujú na špecifické úlohy v agilných prostrediach. V oblasti agilného riadenia a transformácie organizácie prináša SAFe moderné a efektívne riešenia, ktoré podporujú dynamický vývoj softvéru v dnešnom rýchlom svete. V dôsledku toho sa certifikácia SAFe stáva kľúčovým faktorom úspechu tímov v čoraz konkurenčnejšom prostredí softvérového priemyslu.

Podobné články