Linux Foundation

Linux Foundation je nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore rastu open-source softvéru a podpore komunity vývojárov, ktorí ho používajú. Ich školiace a certifikačné programy pokrývajú širokú škálu tém súvisiacich s Linuxom a ďalšími open source technológiami a pomáhajú jednotlivcom a organizáciám budovať zručnosti, ktoré potrebujú k úspechu v technologickom priemysle.

Prehľad kurzov

System Administration

15 kurzov

Cena od:

405 EUR bez DPH

Linux Networking and Administration (LFS211)

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Introduction to Open Source Development, Git, and Linux (LFD201) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Introduction to Linux (LFS101x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Fundamentals of Open Source IT and Cloud Computing (LFS200) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

94 EUR bez DPH

Cena od:

285 EUR bez DPH

Open Source Software Development: Linux for Developers (LFD107x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Linux Tools for Software Development (LFD108x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Git for Distributed Software Development (LFD109x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Linux System Administration Essentials (LFS207) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Linux System Administration Essentials (LFS207) + LFCS Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

565 EUR bez DPH

Cloud Engineer Bootcamp en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

1 140 EUR bez DPH

Advanced Cloud Engineer Bootcamp en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Fundamentals of Linux (LFS300) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

3 080 EUR bez DPH

Linux for Cloud Technicians (LFS303) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Cloud & Containers

37 kurzov

Cloud Native Fuzzing Fundamentals (LFS251) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Detecting Cloud Runtime Threats with Falco (LFS254) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Kubernetes for Developers (LFD259) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Kubernetes Fundamentals (LFS258) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

DevOps and SRE Fundamentals: Implementing Continuous Delivery (LFS261) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Introduction to Kubernetes (LFS158x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Kubernetes Fundamentals (LFS258) + CKA Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

565 EUR bez DPH

Best seller

Kubernetes for Developers (LFD259) + CKAD Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

565 EUR bez DPH

Best seller

Building Microservice Platforms with TARS (LFS153x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Introduction to Serverless on Kubernetes (LFS157x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Introduction to Service Mesh with Linkerd (LFS143x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Kubernetes Security Essentials (LFS260) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Kubernetes Security Essentials (LFS260) + CKS Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

565 EUR bez DPH

Certified Kubernetes Administrator (CKA)+ Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

755 EUR bez DPH

GitOps: Continuous Delivery on Kubernetes with Flux (LFS269) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Implementing DevSecOps (LFS262) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Kubernetes and Cloud Native Essentials (LFS250) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

95 EUR bez DPH

Cena od:

405 EUR bez DPH

Cena od:

285 EUR bez DPH

Cloud Native Logging with Fluentd and Fluent Bit (LFS242) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Containers Fundamentals (LFS253) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Monitoring Systems and Services with Prometheus (LFS241) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Containers for Developers and Quality Assurance (LFD254) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Introduction to Cloud Infrastructure Technologies (LFS151x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Introduction to FinOps (LFS175x) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

0 EUR bez DPH

Online Practitioner Certification Workshop + FOCP Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

570 EUR bez DPH

Instructor-Led Practitioner Certification Workshop + FOCP Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

1 430 EUR bez DPH

FinOps For Engineers en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Linux for Cloud Technicians Essentials (LFS203) + LFCT Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

565 EUR bez DPH

Cloud Engineer Bootcamp en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

1 140 EUR bez DPH

Kubernetes for App Developers (LFD459) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Kubernetes Administration (LFS458) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Advanced Cloud Engineer Bootcamp en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

1 140 EUR bez DPH

Linux for Cloud Technicians (LFS303) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Kubernetes Fundamentals (LFS258-JP) + CKA-JP Exam Bundle en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

620 EUR bez DPH

Kubernetes For Developers (LFD259) + CKAD-JP en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

620 EUR bez DPH

Service Mesh Fundamentals (LFS243) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Software

Cena od:

285 EUR bez DPH

Linux Kernel Development

5 kurzov

Developing Applications For Linux (LFD401) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Linux Kernel Internals and Development (LFD420) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Garantovaný

Developing Linux Device Drivers (LFD430) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Developing Embedded Linux Device Drivers (LFD435) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Embedded Linux Development (LFD450) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Web & Application Development

4 kurzy

Programming in Rust (LFD480) en/cz

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Node.js Application Development (LFW211) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

Node.js Services Development (LFW212) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

Developing Solutions with FDC3 (LFD237) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

DevOps & Site Reliability

3 kurzy

CI/CD with Jenkins X (LFS268) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

Jenkins Essentials (LFS267) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

CI/CD with Tekton (LFS274) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: DevOps

Cena od:

95 EUR bez DPH

AI/Machine Learning

2 kurzy

PyTorch Essentials: An Applications-First Approach (LFD273) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Strojové učenie

Cena od:

285 EUR bez DPH

PyTorch in Practice: An Applications-First Approach (LFD473) en/cz

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source / Strojové učenie

Cena od:

3 100 EUR bez DPH

Different Areas

4 kurzy

Modern Air Gap Software Delivery (LFS281) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

285 EUR bez DPH

Hyperledger Fabric Administration (LFS272) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Blockchain

Cena od:

285 EUR bez DPH

Hyperledger Fabric for Developers (LFD272) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Open Source

Cena od:

285 EUR bez DPH

Mastering Infrastructure Security: Strategies, Tools, and Practices (SKF200) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: IT bezpečnosť

Cena od:

285 EUR bez DPH

Certification

24 kurzov

Hyperledger Fabric Certified Practitioner (HFCP) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Istio Certified Associate (ICA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

FINOS Certified FDC3 Practitioner (FCFP) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

FINOS Financial Services Certified Open Source Developer (FSOSD) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Certified Kubernetes Administrator (CKA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

OpenJS Node.js Services Developer (JSNSD) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky / Open Source

Cena od:

380 EUR bez DPH

OpenJS Node.js Application Developer (JSNAD) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky / Open Source

Cena od:

380 EUR bez DPH

FinOps Certified Practitioner (FOCP) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky / Open Source

Cena od:

380 EUR bez DPH

Certified TARS Application Developer (CTAD) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

RISC-V Foundational Associate (RVFA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Prometheus Certified Associate (PCA) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Text Editing with Vim (SC100) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

75 EUR bez DPH

Shell Scripting Using Bash (SC103) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

75 EUR bez DPH

Source Control Management with Git (SC102) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

75 EUR bez DPH

Open Data Formats: YAML (SC101) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

75 EUR bez DPH

Developing Helm Charts (SC104) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

75 EUR bez DPH

Certified GitOps Associate (CGOA) exam en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Kubernetes and Cloud Native Security Associate (KCSA) Exam en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

240 EUR bez DPH

Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

Certified Kubernetes Security Specialist (CKS) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

Linux Foundation Certified Cloud Technician (LFCT) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS) en

Dodávateľ: Linux Foundation

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

380 EUR bez DPH

Školenia a certifikácie Linux Foundation

Linux Foundation poskytuje školenia a certifikácie, ktoré pomáhajú IT profesionálom rozvíjať potrebné zručnosti na vytváranie, zabezpečenie a správu open source technológií. Školiace programy pokrývajú rôzne oblasti, ako je cloud computing, správa systému, siete a bezpečnosť. Certifikácie ponúkané Linux Foundation overujú znalosti jednotlivcov v Linuxe a open source technológiách a preukazujú ich schopnosť prispievať k open source projektom.

Niektoré z najobľúbenejších certifikácií ponúkaných Linux Foundation, ktoré vám dodávame, zahŕňajú Certified Kubernetes Administrator (CKA), Certified Kubernet Application Developer (CKAD) a Certified OpenStack Administrator (COA). Školenia a certifikácie Linux Foundation sú celosvetovo uznávané poprednými technologickými spoločnosťami a stali sa základnou požiadavkou pre IT profesionálov, ktorí chcú posunúť svoju kariéru v open source technológiách.