Linux Foundation Certified IT Associate (LFCA)+ Kubernetes and Cloud Native Associate (KCNA) Exam Bundle

Kód kurzu: LFCAKCNAxx

Táto časť nie je lokalizovaná

A Certified IT Associate (LFCA) will confirm early proficiency and aptitude in the IT field. The exam is intended to integrate with other qualifications and provides a stepping stone to more advanced credentials. The KCNA is a pre-professional certification designed for candidates interested in advancing to the professional level through a demonstrated understanding of kubernetes foundational knowledge and skills. This certification is ideal for students learning about or candidates interested in working with cloud native technologies.

LFCA will test candidates‘ knowledge of fundamental IT concepts including operating systems, software application installation and management, hardware installation, use of the command line and basic programming, basic networking functions, security best practices, and other related topics to validate their capability and preparedness for an entry-level IT position. KCNA will demonstrate a candidate’s basic knowledge of Kubernetes and cloud-native technologies, including how to deploy an application using basic kubectl commands, the architecture of Kubernetes (containers, pods, nodes, clusters), understanding the cloud-native landscape and projects (storage, networking, GitOps, service mesh), and understanding the principles of cloud-native security.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 365 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 405 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 365 dní en 405 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

The LFCA is a pre-professional certification intended for those new to the industry or considering starting an IT career as an administrator or engineer. This certification is ideal for users interested in advancing to the professional level through a demonstrated understanding of critical concepts for modern IT systems including cloud computing. The KCNA is a pre-professional certification designed for candidates interested in advancing to the professional level through a demonstrated understanding of kubernetes foundational knowledge and skills. This certification is ideal for students learning about or candidates interested in working with cloud native technologies.

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

There are no pre-requisites for the LFCA and KCNA exams.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora