Introduction to Cloud Infrastructure Technologies (LFS151x)

Kód kurzu: LFS151x

Táto časť nie je lokalizovaná

As companies become increasingly dependent on cloud infrastructure to deliver products and services as efficiently as possible, it can be overwhelming to keep up with all the technologies available today. This free, self-paced course will give you a fundamental understanding of today’s top open source cloud technology options.

In this course you will receive an overview of common cloud technologies, an introduction to Iaas, PaaS, CaaS, and learn about basic operations with containers and images using Docker command, software-defined networking and software-defined storage solutions, the skill sets needed to deliver next generation cloud, and the challenges of cloud technologies.

You will walk away from this course with an understanding of cloud computing and the use of open source software to maximize development and operations.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Self-Paced

Dĺžka kurzu: 98 dní

Jazyk: en

Cena bez DPH: 0 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Self-Paced 98 dní en 0 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanie alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

This class is designed for people who have little or no prior experience with cloud technologies. System administrators, developers, and architects new to the cloud can all benefit from the content covered in this class, especially if they are looking to evaluate which cloud technologies might be the best fit for their organization.

Štruktúra kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

Chapter 1. Virtualization
Chapter 2. Infrastructure as a Service (IaaS)
Chapter 3. Platform as a Service (PaaS)
Chapter 4. Containers
Chapter 5. Containers: Micro OSes for Containers
Chapter 6. Containers: Container Orchestration
Chapter 7. Unikernels
Chapter 8. Microservices
Chapter 9. Software-Defined Networking and Networking for Containers
Chapter 10. Software-Defined Storage and Storage Management for Containers
Chapter 11. DevOps and CI/CD
Chapter 12. Tools for Cloud Infrastructure I (Configuration Management)
Chapter 13. Tools for Cloud Infrastructure II (Build & Release)
Chapter 14. Tools for Cloud Infrastructure III (Key-Value Pair Store)
Chapter 15. Tools for Cloud Infrastructure IV (Image Building)
Chapter 16. Tools for Cloud Infrastructure V (Debugging, Logging, and Monitoring for Containerized Applications)
Chapter 17. Service Mesh
Chapter 18. Internet of Things (IoT)
Chapter 19. Serverless Computing
Chapter 20. OpenTracing
Chapter 21. How To Be Successful in the Cloud
Final Exam

Predpokladané znalosti

Táto časť nie je lokalizovaná

This class is designed for people who have little or no prior experience with cloud technologies. System administrators, developers, and architects new to the cloud can all benefit from the content covered in this class, especially if they are looking to evaluate which cloud technologies might be the best fit for their organization.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora