ITIL® 4 Foundation + exam

Kód kurzu: ITILF4

Kurz sa skladá z interaktívnej výučby, ktorá zahŕňa prednášky lektora a praktické úlohy. Výsledkom je dobrá informovanosť študenta a pochopenie hlavných aspektov ITIL. Kurz pripravuje účastníkov na skúšku ITIL® 4 Foundation Certificate.
Certifikačná skúška je zahrnutá v cene kurzu.

ITIL Foundation je certifikácia vstupnej úrovne, ktorá poskytuje všeobecné povedomie o kľúčových prvkoch, terminológii a konceptoch ITIL®. Tento modul tiež pokrýva väzby medzi fázami životného cyklu, používanými procesmi a ich prínosom pre postupy service managementu.

Best seller
1 090 EUR

1 308 EUR s DPH

Najbližší termín od 15.07.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 15.07.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.09.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 11.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 090 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
15.07.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
12.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
09.09.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
14.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
11.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
09.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 090 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Tento kurz predstavuje základy správy IT služieb (ITSM) založené na verzii 4 knižnice IT infraštruktúry (ITIL). Popisuje kľúčové koncepty, procesy, funkcie a role životného cyklu služby ITIL.

ITIL vám umožňuje plne ťažiť z osvedčených osvedčených postupov (best practices) v oblasti IT a je relevantný pre každého, kto sa podieľa na poskytovaní alebo podpore služieb IT. ITIL je v súlade s rôznymi medzinárodnými štandardmi kvality vrátane ISO/IEC 20000 (IT Service Management Code of Practice) a bol prijatý tisíckami organizácií po celom svete, ako je NASA, britská Národná zdravotnícka služba (NHS) a Disney™.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

Cieľová skupina

Kurz ITIL Foundation je vhodný pre jednotlivcov, ktorí vyžadujú základné pochopenie rámca ITIL a toho, ako ho možno využiť na zvýšenie kvality riadenia IT služieb (IT service management) v rámci organizácie.

Certifikácia je tiež vhodná pre IT profesionálov, ktorí pracujú v organizácii, ktorá prijala ITIL, a preto si musia byť vedomí, ako funguje a prispievať k celkovému programu zlepšovania služieb.

Štruktúra kurzu

Účastníci kurzu si osvoja:

  • Holistický prístup k uľahčeniu spoločného vytvárania hodnoty so zákazníkmi a ďalšími zainteresovanými stranami vo forme produktov a služieb
  • Hlavné princípy ITIL 4
  • Štyri dimenzie správy služieb (Service Management)
  • Kľúčové koncepty z Lean, Agile, DevOps a prečo sú dôležité pre obchodnú hodnotu
  • Ako praktiky ITIL popísané v ITIL 4 zachovajú hodnotu a dôležitosť poskytovanú súčasnými procesmi ITIL, a zároveň sa rozšíria tak, aby boli integrované do rôznych oblastí správy služieb a IT, od dopytu po hodnotu

Predpokladané znalosti

Skúsenosti a znalosť IT prostredia účastníkov sú užitočné, ale nie nevyhnutné.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena oficiálnej certifikačnej skúšky od AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert je zahrnutá v cene kurzu. Certifikát ITIL® 4 Foundation od AXELOS má trojročnú platnosť.

Informácie o skúške

Dovolené materiály
Žiadne
Toto je skúška je formou „closed book“. Publikácia ITIL Foundation pre verziu TIL 4 by mala byť použitá na štúdium, ale NIE JE povolené ju použiť pri skúške.
Trvanie skúšky
60 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu získať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá má hodnotu 1 bodu. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pro úspešné zloženie skúšky
26 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky budete odpovedať správne na 26 otázok (65 %).
Obtiažnosť otázok
Bloomova úroveň 1 & 2
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. Pri otázkach Bloomovej úrovne 1 si musíte vybaviť informácie o rámci ITIL 4 pre správu služieb. U Bloomových 2 otázok musíte preukázať pochopenie týchto pojmov.
Typy otázok
Klasické, záporné, doplňujúce a výberové

Všechny otázky jsou typu „multiple choice“ = výběr z více možností.

Všetky otázky sú tzpu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti odpovede.

„Negatívne“ otázky sú „klasické“ otázky, ktorých kmeň je formulovaný negatívne.

Pri otázkach typu „doplňujúce“ je veta, v ktorej chýba slovo, a chýbajúce slovo musíte doplniť výberom zo štyroch možností.

Pri otázkach „výberových“ existuje zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.

Naväzujúce kurzy

ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ITIL® 4 Strategist: Direct Plan and Improve + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ITIL® 4 Specialist: High Velocity IT + exam en en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

Garantovaný

ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

1 440 EUR bez DPH

Best seller