ITIL® 4 Strategist:Direct Plan and Improve + exam

Kód kurzu: ITIL4DPI

Jedná sa o univerzálny modul, ktorý je kľúčovou súčasťou ITIL 4 Managing Professional aj ITIL 4 Strategic Leader. Je zameraný na manažérov všetkých úrovní, ktorí sa podieľajú na utváraní smeru a stratégie alebo rozvoji neustále sa zlepšujúceho tímu. Poskytuje praktické zručnosti potrebné na vytvorenie „učiacej sa a zdokonaľujúcej“ IT organizácie so silným a účinným strategickým vedením. Modul pokrýva vplyv Agile a Lean spôsobov práce a ako ich možno využiť v prospech organizácie. Poskytne odborníkom praktickú a strategickú metódu pre plánovanie a poskytovanie neustáleho zlepšovania s nevyhnutnou agilitou.

Cena skúšky je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 440 EUR

1 728 EUR s DPH

Najbližší termín od 10.06.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 10.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 14.10.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 09.12.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
10.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
12.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
14.10.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
09.12.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Táto časť nie je lokalizovaná

The module covers the influence and impact of Agile and Lean ways of working, and how they can be leveraged to an organization’s advantage. It will provide practitioners with a practical and strategic method for planning and delivering continual improvement with necessary agility.

Cieľová skupina

Táto časť nie je lokalizovaná

  • ITSM managers and aspiring ITSM managers
  • Process owners
  • DevOps team members
  • Product owners

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám pomôže:
  • Riadiť a zvládať organizačné zmeny
  • Podporovať kultúru neustáleho zdokonaľovania
  • Uľahčiť rozhodovanie
  • Podporovať riadenie zmien
  • Minimalizovať rušenie
  • Inovovať

Predpokladané znalosti

Certifikácia ITIL 4 Foundation je nevyhnutnou podmienkou na zloženie skúšky z ITIL® 4 Strategist Direct, Plan and Improve.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

 

Povolené materiály Žiadne Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 75 minút.
Maximálny počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Počet bodov pre úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Obtiažnosť otázok
Bloomova úroveň 2 &3

„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. Pri otázkach 2. úrovne musíte preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom CDS. U otázok 3. úrovne je potrebné aplikovať koncepty, metódy a princípy CDS, rovnako ako informácie zo súvisiacich postupov.

Typy otázok
Klasické, záporné a výberové Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.