ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value + exam

Kód kurzu: ITIL4DSV

Tento kurz pokrýva všetky typy interakcie medzi poskytovateľom služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a partnermi. Zameriava sa na premenu dopytu na hodnotu prostredníctvom IT služieb. Kurz pokrýva kľúčové témy, ako je návrh SLA, správa viacerých dodávateľov, komunikácia, riadenie vzťahov, návrh CX a UX, mapovanie ciest zákazníkov a ďalšie. Účastníkom poskytne nástroje na zvýšenie spokojnosti zainteresovaných strán, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obchodného úspechu v súčasnom konkurenčnom prostredí.

Cena skúšky je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 160 EUR

1 392 EUR s DPH

Najbližší termín od 05.12.2022

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 05.12.2022

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 05.12.2022

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 12.12.2022

Miesto konania: Praha

Forma: Prezenčná

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 16.01.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 20.02.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 27.03.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 29.05.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 17.07.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.09.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 06.11.2023

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 160 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
05.12.2022 Virtuálna 3 dni cz/sk 1 160 EUR Registrovať
05.12.2022 Praha Prezenčná 3 dni cz/sk 1 160 EUR Registrovať
12.12.2022 Praha Prezenčná 3 dni en 1 160 EUR Registrovať
16.01.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
20.02.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
27.03.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
29.05.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
17.07.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
04.09.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
06.11.2023 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 160 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci, ktorí sa chcú vzdelávať v service manažmente
 • ITSM manažéri a začínajúci ITSM manažéri
 • Pracovníci ITSM, ktorí riadia prevádzku IT a digitálnych produktov a služieb, a tí, ktorí sú zodpovední za ich dodávky

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám pomôže pochopiť:
 • Ako sú navrhnuté zákaznícke cesty
 • Ako cieliť na trh
 • Ako zlepšovať vzťahy so zákazníkmi
 • Ako formovať dopyt a definovať ponuku služieb
 • Ako zladiť očakávania dohodnúť podrobnosti služieb
 • Ako integrovať a odstrániť zákazníkov a používateľov
 • Ako konať spoločne, aby ste zaistili kontinuálne spoluvytváranie hodnoty spoločnosti (spotreba služieb / poskytovanie služieb)
 • Ako realizovať a overovať hodnotu služby

Predpokladané znalosti

ITIL 4 Foundation certifikát je nevyhnutnou podmienkou na zloženie skúšky kurzu Drive Stakeholder Value.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

daniel

Daniel Šťastný

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena oficiálnej certifikačnej skúšky od AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert je zahrnutá v cene kurzu.

Informácie o skúške

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.