ITIL® 4 Specialist: Drive Stakeholder Value + exam

Kód kurzu: ITIL4DSV

Tento kurz pokrýva všetky typy interakcie medzi poskytovateľom služieb a ich zákazníkmi, užívateľmi, dodávateľmi a partnermi. Zameriava sa na premenu dopytu na hodnotu prostredníctvom IT služieb. Kurz pokrýva kľúčové témy, ako je návrh SLA, správa viacerých dodávateľov, komunikácia, riadenie vzťahov, návrh CX a UX, mapovanie ciest zákazníkov a ďalšie. Účastníkom poskytne nástroje na zvýšenie spokojnosti zainteresovaných strán, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou obchodného úspechu v súčasnom konkurenčnom prostredí.

Cena skúšky je zahrnutá v cene kurzu.

EDU Trainings je oficiálnou akreditovanou školiacou organizáciou ITIL® (ATO). ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited, používané so súhlasom spoločnosti AXELOS Limited. Všetky práva vyhradené.

1 440 EUR

1 728 EUR s DPH

Najbližší termín od 22.04.2024

Výber termínov

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: 22.04.2024

Garantovaný

Forma: Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: cz/sk

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 24.06.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 26.08.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: 04.11.2024

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 3 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 1 440 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
G 22.04.2024 Virtuálna 3 dni cz/sk 1 440 EUR Registrovať
24.06.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
26.08.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
04.11.2024 Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
Na vyžiadanie Prezenčná/Virtuálna 3 dni en/cz 1 440 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Cieľová skupina

 • Jednotlivci, ktorí sa chcú vzdelávať v service manažmente
 • ITSM manažéri a začínajúci ITSM manažéri
 • Pracovníci ITSM, ktorí riadia prevádzku IT a digitálnych produktov a služieb, a tí, ktorí sú zodpovední za ich dodávky

Štruktúra kurzu

Tento kurz vám pomôže pochopiť:
 • Ako sú navrhnuté zákaznícke cesty
 • Ako cieliť na trh
 • Ako zlepšovať vzťahy so zákazníkmi
 • Ako formovať dopyt a definovať ponuku služieb
 • Ako zladiť očakávania dohodnúť podrobnosti služieb
 • Ako integrovať a odstrániť zákazníkov a používateľov
 • Ako konať spoločne, aby ste zaistili kontinuálne spoluvytváranie hodnoty spoločnosti (spotreba služieb / poskytovanie služieb)
 • Ako realizovať a overovať hodnotu služby

Predpokladané znalosti

ITIL 4 Foundation certifikát je nevyhnutnou podmienkou na zloženie skúšky kurzu Drive Stakeholder Value.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Cena oficiálnej certifikačnej skúšky od AXELOS a jej skúšobného inštitútu PeopleCert je zahrnutá v cene kurzu.

Informácie o skúške

Povolené materiály Closed book Táto skúška je formou metódy „closed book“. Publikácia ITIL 4: Direct, Plan and Improve a ITIL Practices Guidance môžu byť použité iba na štúdium, takže je NIE JE povolené mať pri skúške.
Trvanie skúšky
90 minút
Uchádzači, ktorí skúšajú v jazyku, ktorý nie je ich materinským alebo pracovným jazykom, môžu dostať 25 % času navyše, tj celkom 113 minút.
Počet bodov
40 bodov
Skúška obsahuje 40 otázok, každá správna odpoveď je za 1 bod. Za zlú odpoveď sa body neodčítajú.
Úspešné zloženie skúšky
28 bodov
K úspešnému zloženiu skúšky je potrebné odpovedať správne na 28 otázok (70 %).
Náročnosť
Bloomova úroveň 2 & 3 
„Bloomova úroveň“ popisuje typ myslenia potrebného na zodpovedanie otázky. U otázok Bloomovej úrovne 2 musia kandidáti preukázať porozumenie konceptom, metódam a princípom udržateľnosti. Pri otázkach Bloomovej úrovne 3 musíte preukázať aplikáciu týchto konceptov, metód a princípov.
Typy otázok
Klasické, záporné a výberové

Všetky otázky sú typu „multiple choice“ = výber z viacerých možností.

Pri „klasických“ otázkach je otázka a štyri možnosti výberu správnej odpovede.

„Záporné“ otázky sú „klasické“ otázky, ktoré sú formulované záporne.

Pri otázkach „výberových“ je zoznam štyroch tvrdení a zo zoznamu musíte vybrať dve správne tvrdenia.