Kurzy ITSM

ITSM

Čo je ITSM?

ITSM popisuje riadenie organizácie a je procesom navrhovania, poskytovania, správy a zlepšovania IT služieb, ktoré organizácia poskytuje koncovým užívateľom. Zameriava sa na zladenie IT procesov a IT služieb s cieľom rastu podniku.

Čo je ITIL?

Knižnica informačných technológií (ITIL) predstavuje formu správy IT a je najrozšírenejším rámcom IT. Je to špecifická dokumentácia, ktorá definuje najlepšie postupy a rámce. ITIL si kladie za cieľ urobiť organizácie efektívnejšími, aby boli riadené svojimi cieľmi a neustále sa zlepšovali. Stručne povedané, ITIL nie je riadiaci orgán, ale skôr rámec pre ITSM, pretože predpisuje určité procesy a pokyny pre nasadenie.

Ako začať s ITIL?

V našom portfóliu nájdete autorizované kurzy spoločnosti AXELOS pre najnovšiu verziu ITIL® 4. Certifikačné cesty rámca ITIL nájdete tu. Zistíte, ako môžete dosiahnuť jednotlivé certifikačné úrovne a ako postupovať vo vašej ceste cez jednotlivé kurzy a skúšky.

Vstupný kurz, pri ktorom všetko začína, sa nazýva ITIL® 4 Foundation. Je to certifikácia vstupnej úrovne, ktorá poskytuje všeobecné povedomie o kľúčových prvkoch, terminológii a konceptoch ITIL®. Tento modul tiež pokrýva väzby medzi fázami životného cyklu, používanými procesmi a ich prínosom pre postupy service managementu.

Prehľad kurzov

ITIL® 4 Practitioner: Service Level Management + exam and retake en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

605 EUR bez DPH

ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

550 EUR bez DPH

ITIL® 4 Practitioner: Continual Improvement + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

550 EUR bez DPH

ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement + exam and retake en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

605 EUR bez DPH

ITIL® 4 Practitioner: Continual Improvement + exam and retake en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

605 EUR bez DPH

ITIL® 4 Practitioner: Deployment Management + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

550 EUR bez DPH

ITIL 4 Practitioner: Information Security Management + exam en/cz

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

550 EUR bez DPH

ITIL® 4 Foundation Certification exam en

Dodávateľ: ITIL®

Oblasť: IT Service Management

Cena od:

445 EUR bez DPH