Kurzy Excel

Pracujte efektívnejšie so všetkými funkciami, ktoré ponúka Microsoft Excel

excel

Čo je to Excel?

Odpoveď na túto otázku pravdepodobne poznáte. Excel je produkt spoločnosti Microsoft, ktorý umožňuje používateľom formátovať, organizovať a počítať dáta v tabuľkovom procesore.

Aké má využitie?

Excel sa najčastejšie používa v podnikovom prostredí. Používa sa napríklad v obchodnej analýze, riadení ľudských zdrojov, riadení prevádzky a reportingu výkonnosti. Užívatelia môžu usporiadať dáta v tabuľke pomocou nástrojov na tvorbu grafov, kontingenčných tabuliek a vzorcov. Tabuľková aplikácia má aj makro programovací jazyk s názvom Visual Basic for Applications.

Excel kurzy

Všeobecne sa dá povedať, že s Excelom sa do vztyku dostal takmer každý, ale nie každý vie efektívne využívať všetky jeho funkcie. Nie je to totiž zďaleka nič jednoduché. Z toho dôvodu nájdete v našom portfóliu niekoľko kurzov, zameraných na Microsoft Excel, ktoré cielia na úplných začiatočníkov, pokročilých, ale aj na tých, ktorí potrebujú využívať Excel na náročnejšie štatistické a analytické úkony. Nižšie si môžete prejsť všetky školenia, ktoré ponúkame. Vieme tiež kurzy ušiť na mieru vašej firme alebo organizácii. Všetkým, ktorým sa podarí kurz dokončiť, zašleme samozrejme zadarmo certifikát o úspešnom absolvovaní kurzu.

Prehľad kurzov

Microsoft Excel Foundation en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

122 EUR bez DPH

Microsoft Excel Intermediate en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

162 EUR bez DPH

Microsoft Excel Advanced en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

180 EUR bez DPH

Microsoft Excel – Advanced Methods and Functions en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

330 EUR bez DPH

Microsoft Excel – Data Analysis and Statistic Calculations en/cz

Dodávateľ: Microsoft

Oblasť: Excel / Office

Cena od:

250 EUR bez DPH