Microsoft Excel – Data Analysis and Statistic Calculations

Kód kurzu: MSEXDS

Na kurze sa účastníci zoznámia s pokročilými metódami analýzy dát. Diskutované sú všetky štandardné štatistické – analytické funkcie, najmä Analysis ToolPack Add-Inn, ktorý sa používa pre náročné štatistické analýzy. Poslucháči sa naučia pracovať s nástrojmi, ako je popisná štatistika, korelácia vlastností, predikcia hodnôt a práca s časovými radmi. Predmet je zameraný aj na jasnú interpretáciu nájdených výsledkov.

Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Individuálny

Forma: Prezenčná/Virtuálna

Dĺžka kurzu: 2 dni

Jazyk: en/cz

Cena bez DPH: 250 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Individuálny Prezenčná/Virtuálna 2 dni en/cz 250 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

Na kurze sa účastníci zoznámia s pokročilými metódami analýzy dát. Diskutované sú všetky štandardné štatistické – analytické funkcie, najmä Analysis ToolPack Add-Inn, ktorý sa používa pre náročné štatistické analýzy. Poslucháči sa naučia pracovať s nástrojmi, ako je popisná štatistika, korelácia vlastností, predikcia hodnôt a práca s časovými radmi. Predmet je zameraný aj na jasnú interpretáciu nájdených výsledkov.

Štruktúra kurzu

Analýza rozsiahlych objemov dát pomocou kontingenčnej tabuľky (PT) a zostavy kontingenčného grafu.

 • Princípy tvorby PT
 • Celkové funkcie v PT
 • Vstavané funkcie pre rôzne zobrazenia dát v PT
 • Vypočítané polia a položky
 • Analýza dát a porozumenie dátam v PT

Základná analýza dát

 • Frekvenčná analýza
 • Histogram – frekvenčný graf
 • Charakteristiky úrovne (priemer, medián, režim, množstvo)
 • Variabilné charakteristiky (rozptyl, odchýlka)
 • Charakteristiky alokácie tvaru (kurtóza, šikmosť)

Analýza závislostí

 • Korelácia
 • Regresná analýza (vhodný regresný model, porovnanie dvoch rôznych alternatív, posúdenie kvality regresného modelu, odhady na základe zvoleného regresného modelu
 • Grafická analýza závislostí
 • Viacnásobná regresia (viac nezávislých premenných)

Analýza časových radov

 • Charakteristika časových radov
 • Základný popis časových radov (rozdiely, rýchlosť rastu – reťazec, indexy)
 • Modelovanie časových radov
 • Dekompozícia časového radu (trendová, sezónna, cyklická, náhodná položka časového radu)
 • Očistenie časového radu od sezónnej zložky (kĺzavý priemer)
 • Odhady založené na modeli časových radov