Data & AI

V predmete Data & AI objavíte a preskúmate fascinujúci svet dát a umelej inteligencie. Bez ohľadu na to, či ste začiatočník alebo pokročilý, tieto kurzy ponúkajú pochopenie konceptov a aplikácií umelej inteligencie, poskytujú prostredie na rozvoj zručností a naučia vás pracovať s najnovšími technológiami.

Prehľad kurzov

Artificial intelligence

8 kurzov

AI-900 Microsoft Azure AI Fundamentals cz/sk en en/cz

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Cloud / Programovanie

Cena od:

310 EUR bez DPH

Garantovaný

AI-050 Develop Generative AI Solutions with Azure OpenAI Service en en/cz

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Programovanie

Cena od:

310 EUR bez DPH

AI-102 Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution cz/sk en en/cz

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data / Strojové učenie

Cena od:

1 100 EUR bez DPH

Garantovaný

AIMAN – Generative AI for Managers cz/sk en/cz

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data / Programovanie

Cena od:

340 EUR bez DPH

Garantovaný

AIGoogle – Generative AI – Google AI Vertex & Gen App Builder cz/sk en/cz

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data / Programovanie

Cena od:

340 EUR bez DPH

Data Analysis Deep Dive en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 550 EUR bez DPH

NL AIC AI for Business and Government + exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 780 EUR bez DPH

ChatGPT for Business + exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

895 EUR bez DPH

Bian

2 kurzy

BIAN Data Architecture & Design Specialist + exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 990 EUR bez DPH

BIAN Banking Architecture Foundation + Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 990 EUR bez DPH

Data Management

4 kurzy

DAMA DMBoK Metadata Specialist en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

850 EUR bez DPH

DAMA DMBoK Reference and Master Data Management Specialist en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

850 EUR bez DPH

DAMA DMBok Data Governance Specialist en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

850 EUR bez DPH

DAMA DMBoK Data Quality Specialist en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

850 EUR bez DPH

EDF Certification Data Literacy

2 kurzy

EDF Data Literacy Professional en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 660 EUR bez DPH

Data Visualisation and Dashboard design en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 660 EUR bez DPH

Exams

11 kurzov

BIAN Data Architecture & Design Specialist Certification Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

450 EUR bez DPH

BIAN Banking Architecture Foundation Certification Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

450 EUR bez DPH

EDF Data Literacy Professional Certification Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

200 EUR bez DPH

EDF Certified Data Visualization Professional Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

250 EUR bez DPH

NL AIC AI for Business and Government Certification Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

250 EUR bez DPH

EDF Certified Data Analysis Professional Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

250 EUR bez DPH

Certified (Text) Generative AI Ambassador Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

250 EUR bez DPH

DAMA DMBOK Metadata Specialist Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

385 EUR bez DPH

DAMA DMBoK Reference and Master Data Management Specialist Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

385 EUR bez DPH

DAMA DMBok Data Governance Specialist Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

385 EUR bez DPH

DAMA DMBOK Data Quality Specialist Exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Certifikačné skúšky

Cena od:

385 EUR bez DPH