BIAN Data Architecture & Design Specialist Certification Exam

Kód kurzu: BIANDADSEXAM

Toto je iba certifikačná skúška BIAN Data Architecture & Design Specialist. Kurz, ktorý vás na túto skúšku pripraví, je BIAN Data Architecture & Design Specialist + exam.

Certifikácia BIAN Data Architecture & Design Specialist je dôležitou súčasťou certifikačného programu BIAN Banking Architecture. Táto certifikácia potvrdzuje odbornosť jednotlivca pri využití architektúry BIAN a jej princípov na vytvorenie robustných a škálovateľných riešení dátovej architektúry pre bankový priemysel.

Vďaka zvládnutiu základov teórie modelovania Archimate, UML a BIAN majú títo certifikovaní špecialisti schopnosť navrhovať a implementovať dátové architektúry, ktoré je možné hladko integrovať s existujúcimi systémami a podporovať rast organizácie. Ich komplexné porozumenie objektovému modelu BIAN im umožňuje efektívne zladiť bankové procesy s IT schopnosťami a zaistiť optimálny výkon a efektivitu v neustále sa vyvíjajúcom finančnom prostredí.

Certifikácia BIAN Data Architecture & Design Specialist je dôkazom odhodlania jednotlivca k dokonalosti v bankových riešeniach založených na dátach, čo prispieva k celkovému úspechu a konkurencieschopnosti finančných inštitúcií po celom svete.


Odborní
certifikovaní lektori

Mezinárodne
uznávané certifikácie

Široká ponuka technických
a soft skills kurzov

Skvelý zákaznicky
servis

Prispôsobenie kurzov
presne na mieru

Termíny kurzov

Počiatočný dátum: Na vyžiadanie

Forma: Skúška

Dĺžka kurzu: 1 hodina

Jazyk: en

Cena bez DPH: 450 EUR

Registrovať

Počiatočný
dátum
Miesto
konania
Forma Dĺžka
kurzu
Jazyk Cena bez DPH
Na vyžiadanie Skúška 1 hodina en 450 EUR Registrovať
G Garantovaný kurz

Nenašli ste vhodný termín?

Napíšte nám o vypísanoe alternatívneho termínu na mieru.

Kontakt

Popis kurzu

V nasledujúcej tabuľke je prehľad tém skúmaných v certifikačnej skúške.

#otázky

Úroveň poznania

Kategórie

1 2 3
3

Predstavenie BIANu, jeho rámca a princípov

 

3

Prehľad všeobecných prvkov architektúry BIAN a ich vzťahu k jej dátam

 

3

Prehľad prvkov architektúry BIAN súvisiacich s dátami a ich vzťah k jej dátam

 

6

Použitie ArchiMate a UML na dokumentáciu výstupov BIAN súvisiacich s dátami – teória

 

3

Použitie ArchiMate a UML na dokumentáciu výstupov BIAN súvisiacich s dátami – prax

 

15

Prístup k modelovaniu obchodných objektov, jeho vzory a smernice – teória

 

6

Prístup k modelovaniu obchodných objektov, jeho vzory a pokyny – prax

 

6

Dokumentácia s ohľadom na ovládateľnosť dátových dodávok BIAN

 

12

Aplikácia výstupov BIAN a prístupu Business Object Modeling na úrovni správy, architektúry a designu – teória

 


3

Uplatnenie výstupov BIAN a prístupu Business Object Modeling na úrovni správy, architektúry a designu – prax

 

Cieľová skupina

Tento kurz BIAN je určený pre profesionálov v odvetví finančných služieb, ako sú: dátoví architekti a dátoví modelári na úrovni podnikov aj riešení, ako aj konzultanti a poskytovatelia služieb, ktorí pôsobia v odvetví finančných služieb.


Štruktúra kurzu

Počet otázok: 60
Čas na skúšku: 60 minút
Úspešné hodnotenie: 70 %
Otvorená/zavretá kniha: Zavretá
Jazyk: Angličtina
Formát skúšky: Online
Typ otázky:

Výber z viacerých možností, Jedna až niekoľko možných správnych odpovedí, Vrátane negatívnych otázok

Počet pokusov:

1

 

Predpokladané znalosti

Je užitočné ak majú účastníci nejaké skúsenosti alebo znalosti v oblasti bankovníctva a modelovania údajov, ako napríklad skúsenosti s ArchiMate® a/alebo UML, najmä v kontexte obchodu s finančnými službami.

Potrebujete poradiť alebo upraviť kurz na mieru?

pruduktová podpora

Certifikácie

Certifikát BIAN Data Architecture & Design Specialist má platnosť dva roky.

Naväzujúce kurzy

BIAN Data Architecture & Design Specialist + exam en

Dodávateľ: Data & AI

Oblasť: Big Data

Cena od:

1 990 EUR bez DPH