Amazon Web Services

Amazon Web Services je svetovo najrozšírenejšia cloudová platforma na svete, ktorá ponúka viac ako 200 plnohodnotných služieb z dátových centier po celom svete. Milióny zákazníkov, vrátane najrýchlejšie rastúcich startupov, najväčších podnikov a popredných vládnych agentúr, používajú AWS na zníženie nákladov, agilitu a rýchlejšie inovácie.

Prehľad kurzov

Amazon Web Services

2 kurzy

AWS Cloud Essentials for Business Leaders cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

450 EUR bez DPH

AWS Cloud Essentials for Business Leaders – Financial Services cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

450 EUR bez DPH

Cloud Essentials

3 kurzy

AWS Business Essentials en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

550 EUR bez DPH

AWS Technical Essentials cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

590 EUR bez DPH

AWS Cloud Practitioner Essentials cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

550 EUR bez DPH

Architecting

5 kurzov

Cena od:

450 EUR bez DPH

Cena od:

590 EUR bez DPH

Architecting on AWS cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 450 EUR bez DPH

Advanced Architecting on AWS en/cz cz/sk

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 650 EUR bez DPH

Architecting on AWS – Accelerator en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

2 750 EUR bez DPH

Cost Management

1 kurz

AWS Cloud Financial Management for Builders en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 950 EUR bez DPH

Containers

1 kurz

Running Containers on Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 950 EUR bez DPH

Data Analytics

1 kurz

Big Data Technology Fundamentals en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Developer

2 kurzy

Developing on AWS en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 450 EUR bez DPH

Advanced Developing on AWS en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 650 EUR bez DPH

Operations & DevOps

1 kurz

System Operations on AWS en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 450 EUR bez DPH

Machine Learning

1 kurz

Demystifying AI/ML/DL en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Media Services

1 kurz

Video Streaming Essentials for AWS Media Services en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 300 EUR bez DPH

Migrate and Transfer

1 kurz

Migrating to AWS en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 650 EUR bez DPH

Serverless

1 kurz

Developing Serverless Solutions on AWS en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

1 950 EUR bez DPH

Security

4 kurzy

AWS Security Fundamentals Online en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

0 EUR bez DPH

Exam Readiness: AWS Certified Security – Specialty en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

450 EUR bez DPH

AWS Security Essentials cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

590 EUR bez DPH

Security Engineering on AWS cz/sk en/cz

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud / Virtualizácie

Cena od:

1 650 EUR bez DPH

Exams

4 kurzy

Exam AWS Foundational Level en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

110 EUR bez DPH

Exam AWS Associate Level en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

165 EUR bez DPH

Exam AWS Professional Level en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

330 EUR bez DPH

Exam AWS Specialty Level en

Dodávateľ: Amazon Web Services

Oblasť: Cloud

Cena od:

330 EUR bez DPH