SAFe® Agilist vs. SAFe® Program Consultant: Ktorá certifikácia je pre vás tá správna?

12. 6. 2023

V oblasti agilného riadenia projektov a transformácie organizácií sa stále viac presadzuje Scaled Agile Framework® (SAFe®). Jeho použitie sa rozšírilo po celom svete, a to aj v Českej republike. Ak ste zvedaví na SAFe® a premýšľate o tom, ako sa stať certifikovaným profesionálom v tejto oblasti, ste na správnom mieste. V tomto článku sa zameriame na dva certifikačné programy: SAFe® Agilist (SA) a SAFe® Program Consultant (SPC). Pomôžeme vám porozumieť rozdielom medzi nimi a zistiť, ktorá certifikácia je pre vás tá správna.

SAFe® Agilist (SA)

Certifikácia SAFe® Agilist je určená pre jednotlivcov, ktorí sa chcú stať agilnými lídrami a viesť agilné transformácie v rámci svojho tímu či organizácie. Na túto certifikáciu sa pripravíte na oficiálnom prípravnom kurze Leading SAFe® (SA). Získaním tejto certifikácie preukazujete, že viete:

 • Používať SAFe® na škálovanie Lean a agilného vývoja v podniku.
 • Rozpoznať a aplikovať Lean-Agile Mindset a princípy.
 • Skúmať a vykonávať hodnoty: Získate zručnosti pre identifikáciu a implementáciu hodnotového systému, ktorý je základom pre efektívne fungovanie SAFe® a dosiahnutie cieľov organizácie.
 • Rozširovať Lean portfólio: Budete schopní rozšíriť portfólia spoločnosti pomocou Lean princípov a agilných postupov, čo povedie k väčšej inovácii a konkurencieschopnosti organizácie.
 • Koordinovať vývoj veľkých projektov: Naučíte sa koordinovať a riadiť vývoj veľkých projektov, aby ste dosiahli optimálny výkon a efektívnosť v rámci SAFe®.
 • Vylepšovať Lean-Agile vodcovské schopnosti: Získate zručnosti pre efektívne vedenie a motiváciu agilných tímov, podporu inovácie a kontinuálne zlepšovanie procesov.
 • Podporovať transformáciu v podniku Lean-Agile: Budete schopní aktívne podporovať agilnú transformáciu v organizácii, identifikovať prekážky a priniesť zmeny pre dosiahnutie úspechu v prostredí založenom na Lean-Agile prístupe.

SAFe® Program Consultant (SPC)

Certifikácia SAFe® Program Consultant je vhodná pre tých, ktorí sa chcú stať SAFe® odborníkmi s hlbokými znalosťami a schopnosťami riadiť transformácie pomocou SAFe®. SPC je zodpovedný za implementáciu SAFe® vo veľkých organizáciách, trénuje a vedie ostatných v procese agilnej transformácie. Táto certifikácia je vhodná pre agilných trénerov, konzultantov a vedúce pozície v oblasti agilného riadenia. Na túto certifikáciu sa pripravíte na oficiálnom prípravnom kurze Implementing SAFe. Získaním tejto certifikácie preukazujete, že viete:

 • Viesť transformáciu Lean-Agile Enterprise: Porozumiete princípom Lean-Agile a SAFe® ako rámci pre transformáciu organizácie. Viete definovať víziu a stratégiu transformácie, komunikovať ju s celou organizáciou a vytvoriť plán transformácie a sledovať jeho pokrok.
 • Implementovať SAFe: Pochopíte kľúčové prvky Scaled Agile Framework® (SAFe®) a ich využitie v praxi.
 • Implementovať Lean Portfólio Management.
 • Vykonať identifikáciu toku hodnôt: Viete analyzovať existujúce procesy toku hodnôt a identifikovať možné zlepšenie.
 • Spustiť a koordinovať Agile Release Trains: Definujete a zavedené Agile Release Trains (ARTs) a ich role v rámci SAFe®.
 • Využiť sedem základných kompetencií na dosiahnutie obchodnej agility.
 • Vyškoliť manažérov a vedúcich pracovníkov v Leading SAFe.
 • Pokračovať v učení a získať možnosť trénovať ďalšie role v SAFe® Enterprise: Máte možnosť trénovať a coachovať ďalšie role v SAFe® Enterprise.

Aby sme vám pomohli vybrať si tú správnu certifikáciu, zamyslite sa nad nasledujúcimi otázkami:

 • Akú rolu chcete hrať v agilnom prostredí? Chcete byť agilným lídrom vo svojom tíme alebo viesť transformáciu v rámci celej organizácie?
 • Aké sú vaše profesijné ciele v oblasti agilného riadenia a transformácie?
 • Máte skúsenosti s agilným riadením projektov a transformáciami organizácií?
 • Ste pripravení investovať čas a úsilie do získania vyššej certifikácie?

Pokiaľ sa cítite byť skôr na začiatku svojho agilného putovania a chcete sa zoznámiť s SAFe® princípmi a postupmi, SAFe® Agilist (SA) je pre vás správnou voľbou. Táto certifikácia vám poskytne pevný základ pre porozumenie SAFe® a jeho aplikáciu v praxi. Pokiaľ už máte skúsenosti s agilným riadením projektov a ste pripravení viesť agilnú transformáciu na vyššej úrovni, SAFe® Program Consultant (SPC) je pre vás správnou voľbou. Táto certifikácia vám umožní hlbšie porozumieť SAFe®, aby ste mohli úspešne riadiť a vykonávať agilné transformácie vo veľkom meradle.

Veríme, že tento článok vám pomohol lepšie pochopiť rozdiely medzi certifikáciami SAFe® Agilist (SA) a SAFe® Program Consultant (SPC). Pokiaľ máte stále otázky alebo potrebujete ďalšie informácie, neváhajte sa na nás obrátiť. Sme tu, aby sme vám pomohli dosiahnuť vaše ciele v oblasti agilného riadenia a transformácie.

Podobné články